LA FUNDACIÓ APROVA EL PRESSUPOST 2023 AMB UN INCREMENT DEL 11,9%

Ascendeix a 9.012.563,90 euros, dels quals 6.7 corresponen als serveis assistencials (75%) i els 2.2 als centres especials d’ocupació

19 de Decembre de 2022
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
  • LA FUNDACIÓ APROVA EL PRESSUPOST 2023 AMB UN INCREMENT DEL 11,9%
  • LA FUNDACIÓ APROVA EL PRESSUPOST 2023 AMB UN INCREMENT DEL 11,9%

Àrea Comunicació Fundació

El Patronat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca ha aprovat un pressupost de 9.012.563,90 euros per l’any qui ve, un 11,9% més que l’actual exercici. D’aquesta quantitat, 6.797.208 corresponen als serveis assistencials (75%) i els 2.215.355,90 euros restants (25%) pertànyer a les activitats econòmiques dels Centres Especials d’Ocupació.

L’increment de despesa, respecte del pressupost d’enguany, és del 11,9% i és degut a l’increment salarial anual previst del 2,5%, i per consolidació de plantilles de nous serveis posats en marxa l’exercici 2022: servei d’infància i Joventut a Ciutadella (nova seu facilitada per Down Menorca, local inaugurat l’octubre 2022), l’augment  del servei d’intèrpret en Llengua de Signes i de la plantilla de treball social i d’atenció a l’obertura l’any qui ve de la Farmàcia Llabrés. Al mateix temps, s’ha previst un increment del 5% de l’IPC, i es deixa una partida de 75.000 euros per a imprevistos.

DOTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Per primera vegada, el pressupost inclou una dotació extraordinària per a nous serveis. Bàrbara Torrent, Consellera de Benestar Social i Vice-presidenta 1ª de Fundació, assenyala que “és el primer any que fem aquesta previsió, i que respon a l’estimació de possibles demandes i/o llistes d’espera. S’ha previst en base al cost anual i la proporcionalitat que els hi pertocaria si es posen en funcionament aquests serveis en qualsevol moment de l’any en base a les necessitats no cobertes que es puguin donar. La partida total és de 427.000 euros i l’aportació a cadascun dels serveis i la corresponent aprovació es passaria per la Junta Executiva mensual de l’entitat”.

El desglossament de la partida és el següent:

  • Tallers D’estiu i Nadal. Apertura dels dies en que els centres de dia i centres ocupacionals es troben tancats: Agost i Nadal.
  • Dispositiu d’habitatge per a usuaris amb trastorn de conducta/escola de vida.
  • Increment de serveis de logopèdia.
  • Increment de 10 places del taller jove, apertura a Ciutadella.
  • Increment de serveis de salut mental, de suport a l’habitatge i d’acompanyament d’habilitats de la vida diària.
  • Necessitats emergents i llistes d’espera d’infància i joventut. Estimació d’increment de 2 professionals.

Els ingressos de Fundació provenen de les places concertades amb el Govern Balear i de les partides del Consell Insular de Menorca, de les quotes de les persones usuàries, bé de serveis externs o complementaris com menjador i transport, de programes específics concertats amb les administracions o d’altres subvencions i ajuts d’entitats privades.

Pel que fa a l’activitat econòmica dels centres especials d’ocupació, s’ha fet una estimació de la facturació en base a les partides de les brigades de jardineria i manteniment, de menús concertats amb el social càtering, i d’activitat de la impremta.

El Pressupost 2023 no contempla increments de quotes de serveis als usuaris.

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FUNCIONAL

La Fundació està formada per 4 centres de dia, 3 centres ocupacionals, 4 vivendes d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, 4 de salut mental i 3 centres especials d’ocupació (jardineria i manteniment, social càtering i la impremta Lligall Art Gràfic). Disposa de serveis de formació i d’inserció laboral, d’accessibilitat, d’atenció a persones sordes, d’infància i joventut, transport adaptat, de rehabilitació i fisioteràpia, i psicologia. En el seu conjunt, atén a 1200 persones usuàries i la conformen 220 treballadors i treballadores, una tercera part amb discapacitat.

 

Notícies relacionades

Fundació promou el primer programa de formació dual per a persones amb discapacitat a Menorca

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
14/03/2024

En activitats en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

Llegir més

LA NOSTRA ACTITUD, EIX PRINCIPAL DE LES JORNADES DE MALALTIES MINORITARIES I DISCAPACITAT

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/02/2024

Més d’un centenar de persones inscrites els dos dies, i 67 i 56 els capvespres, respectivament

Llegir més