Centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual s'Auba

És un servei d’atenció integral diürn que ofereix una atenció integral a persones amb dependència, amb l’objectiu d’afavorir-ne la millora o el manteniment del major nivell possible d’autonomia personal i qualitat de vida, possibilitant la permanència en l’entorn habitual i donant suport a les famílies o a qui en té cura, i cobrir-los les necessitats d’assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l’autonomia, habilitació o atenció assistencial i personal.

Funcions

 • De contenció del deteriorament. Potenciant al màxim el grau d'autonomia personal i social dels usuaris del servei: rehabilitació i atenció especialitzada, de suport a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i de cura personal, control i protecció.
 • D’integració i suport personal, familiar i social. Potenciant les activitats d’inserció comunitària, ocupacional i de reinserció o inserció familiar i social.

Les principals àrees del servei estaran orientades cap a la protecció i defensa dels usuaris, salut i seguretat, contenció i control de les conductes de tipus disruptiu i desenvolupament humà i suport social i comunitari.

Serveis

 • Acolliment diürn
 • Servei de menjador amb assistència en l'alimentació.
 • Servei de transport adaptat
 • Contenció en situació de crisi
 • Administració de la medicació
 • Control de la continència
 • Rehabilitació funcional Programes d'entrenament i reeducació de les ABVD
 • Suport pel desenvolupament de les ABVD
 • Fisioteràpia
 • Estimulació sensoriomotriu
 • Suport a la higiene personal
 • Transferències i mobilitzacions
 • Cures d'infermeria
 • Suport psicològic i psiquiàtric
 • Activitats de Lleure (sortides, excursions, activitats d'oci...)
 • Inserció comunitària (activitats esportives adaptades, dansa, música, visites culturals...)
 • Teràpia ocupacional (activitats d'ocupació activa)

Dates del centre:

Numero de places concertades: 17
Horari d'atenció  en el centre: de 9:30 a 16:30

Director assistencial: Araceli Solé
Telèfon de contacte del centre: 971 48 14 47 - extensió 32
Ubicació: Av. Palma de Mallorca, 1 - 3 baixos, Ciutadella.