Centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual s'Auba

És un servei d’atenció integral diürn que ofereix una atenció integral amb caràcter rehabilitador i assistencial a persones greument afectades i amb necessitat de suport extens i/o generalitzat, amb l’objectiu d’afavorir-ne la millora o el manteniment del major nivell possible d’autonomia personal i qualitat de vida, possibilitant la permanència en l’entorn habitual i donant suport a les famílies o a qui en té cura, i cobrir-los les necessitats d’assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l’autonomia, habilitació o atenció assistencial i personal.

Amb aquesta finalitat es desenvolupen serveis d'assistència personal, tractaments rehabilitadors, activitats i tallers terapèutics, atenció a familiars, etc. 

El seu funcionament s'ha d'emparar en el Decret 86/2010, de 25 de juny de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern 

Funcions

 • Assistència personal, tractaments habilitadors/rehabilitadors, activitats terapèutiques, comunicació, benestar i salut, relacions interpersonals, conducta, afectivitat, lleure, atenció a les famílies i plans de reajustament personal i social que garanteixin una atenció integral de la persona usuària. 
 • Contenció del deteriorament. Potenciant al màxim el grau d'autonomia personal i social de les persones usuàries del servei: rehabilitació i atenció especialitzada, de suport a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i de cura personal, control i protecció.

Les principals àrees de suport del dispositiu (a nivell social/a nivell funcional: autonomia personal i reajustament - autonomia social i reajustament - activitats manipulatives bàsiques a nivell psicològic, a nivell físics, nivell de llenguatge i comunicació, a nivell d'atenció sociosanitària/a nivell familiar) estaran orientades cap a l'habilitació estructural de la persona usuària a través d'una atenció individualitzada i l'ampli suport tècnic. 

Serveis

 • Acolliment diürn
 • Servei de menjador amb assistència en l'alimentació.
 • Servei de transport adaptat
 • Suport tècnic d'alta intensitat a les diferents àrees estructurals de la persona usuària: a nivell personal (ABVD), social (AIVD), transferències i mobilitzacions, mobilitat funcional i comunitària. 
 • Atenció sociosanitària de baixa complexitat i control de la medicació. 
 • Rehabilitació funcional  (Programes d'entrenament i reeducació de les ABVD(AIVD)
 • Fisioteràpia i Programes d'activitats físiques de manteniment. 
 • Manteniment i millora de la funcionalitat cognitiva, sensorial i motriu. 
 • Desenvolupament del llenguatge i la comunicació. 
 • Suport psicopedagògic, control conductual i seguiment psiquiàtric. 
 • Activitats de Lleure (sortides, excursions, activitats d'oci, ...). 
 • Inclusió comunitària (activitats esportives adaptades, dansa, música, visites culturals, ...). 
 • Activitats terapèutiques i d'entrenament manipulatiu. 
 • Suport familiar.
 • Orientació i informació. 

Dates del centre:

Numero de places concertades: 17
Horari d'atenció  en el centre: de 9:30 a 16:30

Director assistencial: Araceli Solé
Telèfon de contacte del centre: 971 48 14 47 - extensió 32
Ubicació: Av. Palma de Mallorca, 1 - 3 baixos, Ciutadella.