CEO Serveis generals

El Centre Especial d’Ocupació –a banda de les activitats ja esmentades- presta altres activitats complementàries vinculades a la gestió del propi CEO i també de la Fundació, de la que n’és part. El personal vinculat a serveis generals desenvolupa tasques de diferent caire.

Activitats:

Neteja de les instal·lacions del propi Centre Especial de Treball

Manteniment dels locals i dispositius propis de la Fundació per a Persones amb Discapacitat

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

Som un equip multidisciplinar format per un psicòleg i els caps de producció dels diferents departaments del centre especial de treball: dissenyador gràfic, enginyer tècnic agrícola i cap de cuina.

La FINALITAT d’aquest equip és assegurar la inserció sociolaboral i el manteniment del treball de les persones amb discapacitat, així com ajudar-les a superar les barreres o dificultats que puguin sorgir en la incorporació, permanència i progressió en el treball.

OFERIM: Un servei d’ajustament personal i social per a una millor habilitació personal i adaptació social.

Funcions principals del psicòleg:

• Suport i inicial i permanent per assegurar l’adaptació i el manteniment de la feina.

• Assessorament i orientació envers els tractaments que puguin requerir les persones amb discapacitat.

• Orientació pel desenvolupament d’activitats d’oci i temps lliure, per a una major participació a la comunitat.

• Suport i seguiment familiar.

• Prevenció de crisis, alteracions emocionals i intervenció en les persones amb trastorns mentals greus.

• Assessorament i suport als/les professionals que treballen amb les persones amb discapacitat.

• Coordinació interprofessional, interna i externa a l’entitat.

• Promoció de plans de formació contínua per a les persones treballadores.

• Suport en els casos de trànsit al mercat laboral ordinari.

Funcions principals dels Caps de producció:

Suport i inicial i permanent per assegurar l’adaptació i el manteniment de la feina.

Detectar i determinar les necessitats de suport dels treballadors i treballadores amb discapacitat.

Potenciar l’autonomia i la independència dels treballadors i treballadores amb discapacitat de l’empresa.

Gestió de la producció i organització dels departaments del CEO.

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte:
Serveis generals
C/ Camí de Trepucó s/n
Tel. 971 36 36 77  / 628 586 904

Encarregat : Dafne Olivar
Mail: unitatsuport@fundaciodiscap.org

Farmàcia Llabrés

Farmàcia Llabrés