Centre ocupacional La Florida - Bintaufa I

Des del seu inici La Florida, ara Bintaufa I, pretén ser un espai/taller de caràcter terapèutic, no productiu ajustat a les necessitats ocupacionals que requereixen algunes de les persones amb malaltia mental de llarga evolució i que ja tenen una trajectòria d’atenció des de diferents dispositius de la xarxa de salut mental i des dels dispositius d’inserció sociolaboral.

Objectius

Des de Fundació entenem que les activitats laborals/ocupacionals determinen l’estatus i la influència dels diferents col·lectius de persones i, per tant, afecta les oportunitats dels individus per la socialització, la productivitat, el consum, la qualitat de vida i la normalització de l’oci i el lleure en contexts integrats i normalitzats. La capacitat de mantenir-se actius és un important indicador per a la rehabilitació psiquiàtrica. Per poder mantenir-se actiu i ocupat a nivell ocupacional/laboral, una persona ha de ser capaç d'executar un ampli ventall d’habilitats socials, ocupacionals, d’afrontament i de control dels símptomes que puguin garantir un patró estable de comportament. El control de l’estrès i la vulnerabilitat vinculada a la mateixa malaltia i la promoció d’estratègies d’afrontament vinculades a les experiències socials i laborals contribuiran al desenvolupament de processos d’ajustament personal, estabilitat personal, familiar i social.

Persones Destinatàries: Persones amb discapacitat per trastorn mental sever. Majors de 18 anys. Persones amb seguiment psiquiàtric i simptomatologia controlada.

Dades del servei:

Nº places: 10 places concertades i 15 places autoritzades.
Horari d’atenció en el centre: 8 a 15 hores

Directora assistencial: Glòria Sintes
Telèfon de contacte del centre: 971353130
Ubicació: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó