Servei d’Atenció a Persones amb Sordesa i altres Discapacitats Sensorials

El Servei d’Atenció a Persones amb Sordesa i altres Discaqpacitats Sensorials és un servei especialitzat en l’atenció a persones sordes, donades les dificultats d’accés als diferents serveis i programes d’atenció ciutadana i d’atenció a la discapacitat, oferint serveis accessibles d’informació, orientació i intervenció, partint del coneixement de les diverses realitats, necessitats i sistemes de comunicació de cada persona. Té com a finalitat oferir suport personal i social a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, per afavorir l’autonomia i el desenvolupament normalitzat en l’entorn en el qual s’integren atenent les seves necessitats específiques amb diferents tipus d’atenció i intervenció, en l’àmbit personal en activitats quotidianes, dins i fora de la llar i en gestions i tràmits, i en l’àmbit social, facilitant la participació en inserció sociolaboral i activitats formatives, culturals i de lleure.

Destinataris

Persones amb sordesa i amb sordceguesa
Famílies, professionals i entitats de diferents serveis públics o privats

Objectius

Informar de manera accessible per aconseguir la inclusió de les persones sordes i sordcegues a la societat, afavorint la seva autonomia personal.

Proporcionar informació, orientar i oferir suport a les persones sordes i sordcegues en funció de les seves necessitats i/o demandes.

Contribuir al desenvolupament personal i social de les persones sordes i sordcegues mitjançant la participació en activitats de formació, de lleure, socials, polítiques, etc.

Assessorar i donar suport als diferents professionals i serveis i coordinació altres professionals.

Portar a terme projectes per a contribuir a l'eliminació de les barreres comunicatives que impedeixen l'accés a la informació i la comunicació. 

Responsable del Servei:

Nom: Olga López Marín
Adreça: C/ Santa Rita 22, 07730 - Alaior
Email: saps@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 37 15 35 - 618 635 941