Patronat de la Fundació i Junta Directiva

La Fundació és el compromís del Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa en oferir una atenció unificada i organitzada per a les persones amb diversitat funcional. És la història de totes i cadascuna de les entitats membres i dels socis, de les persones usuàries i de les seves famílies i dels professionals que conformen una organització que pretén millorar cada dia l’atenció a les persones amb diversitat funcional.

Patronat de la Fundació

Òrgans de Govern: Patronat i Junta Executiva

Susana Irene Mora Humbert

Presidenta

CIME

susana.mora@cime.es

Bàrbara Torrent Bagur

Vicepresidenta 1ª

CIME

barbara.torrent@cime.es

Francisco Javier Blay Oliver

Vicepresident 2n

DOWN

info@downmenorca.org

Santiago Coll Arredondo

Vocal

TEA

tea.menorca@gmail.com

Orestes Carreras Petrus

Secretari Accidental

ASINPROS

asinpros@gmail.com

José Gimenez Fuguet

Secretari

VIDALBA

vidalba@vidalba.org.es

Joan Riudavets

Vocal

CPDM

joan.riudavets@gmail.com

Adela Salord Ripoll

Vocal

AFASME

associacioAFASME@fundaciodiscap.org

Noemí Gomila Carretero

Vocal

CIME

noemi.gomila@cime.es

Carolina Cerdà Pons

Vocal

CIME

carol.cerda@cime.es

Laura Anglada Seara

Vocal

Ajuntament Ciutadella

lauraanglada@ajciutadella.org

Enric Más Martínez

Vocal

Ajuntament Maó

emas@ajmao.org

Ana Estefanía Til Pons

Vocal

AJUNTAMENT CASTELL

atil@aj-escastell.org

Patronat de la Fundació

Susana Irene Mora Humbert

Presidenta

CIME

susana.mora@cime.es

Bàrbara Torrent Bagur

Vicepresidenta 1ª

CIME

barbara.torrent@cime.es

Noemí Gomila Carretero

Vocal Junta Executiva

CIME

noemi.gomila@cime.es

Carolina Cerdà Pons

Vocal Junta Executiva

CIME

carol.cerda@cime.es

Alexandre Vidal Sierra

Representant Consell Insular

CIME

alex.vidal@cime.es

Laura Anglada Seara

Vocal Junta Executiva

Ajuntament Ciutadella

lauraanglada@ajciutadella.org

Enric Más Martínez

Vocal Junta Executiva

Ajuntament Maó

emas@ajmao.org

Ana Estefanía Til Pons

Representant Consell Insular

Ajuntament Es Castell

serveissocials@aj-escastell.org

Javier Mateo Periañez Párraga

Representant Consell Insular

Ajuntament Mercadal

javier.regidor521@gmail.com

Maria Antònia Pons Mascaró

Representant Consell Insular

Ajuntament Alaior

mantonia.pons@aj-alaior.org

Enriqueta Camps Cardona

Representant Consell Insular

Ajuntament Ferreries

queta.camps@ajferreries.org

Antonia Camps Florit

Representant Consell Insular

Ajuntament Migjorn

alcaldia@ajmigjorngran.org

Mª Teresa Martínez Martínez

Representant Consell Insular

Ajuntament Sant Lluís

maite.martinez@ajsantlluis.org

Orestes Carreras Petrus

Representant Entitat

ASINPROS

asinpros@gmail.com

Núria Adrian Serra

Representant entitat

LLIGA REUMATOLÒGICA

lligamenorca@gmail.com

Francisco Javier Blay Oliver

Vicepresident 2n

DOWN

info@downmenorca.org

Santiago Coll Arredondo

Representant Entitat

TEA

tea.menorca@gmail.com    

Adela Salord Ripoll

Vocal Junta Executiva

AFEM

asociacioafasme@fundaciodiscap.org

Amuru Gaston Maraval Drinkovic

Representant entitat

S'OLIVERA

maravalmd@gmail.com

Sebastián Carreras Petrus

Representant entitat

FUNDACIÓ TUTELAR

fundaciotutelardemenorca@gmail.com

Yolanda Sintes González

Representant entitat

CONVIVÈNCIA

fundacioconvivencia@fundaciodiscap.org

José Gimenez Fuguet

Secretari Junta Executiva

VIDALBA

vidalba@vidalba.org.es

Joan Riudavets Coll

Vocal Junta Executiva

COORDINADORA

coordinadorapdm@fundaciodiscap.org

Isabel Garriga Pons

Representant entitat

AEMIM

emmenorca@hotmail.com

Andrés Cardona Bosch

Representant entitat

ASSORME

assorme@assorme.org

Luis Gonzaga Meca Castany

Representant Entititat

PARKINSON

luiskas1@gmail.com