Patronat de la Fundació i Junta Directiva

La Fundació és el compromís del Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa en oferir una atenció unificada i organitzada per a les persones amb diversitat funcional. És la història de totes i cadascuna de les entitats membres i dels socis, de les persones usuàries i de les seves famílies i dels professionals que conformen una organització que pretén millorar cada dia l’atenció a les persones amb diversitat funcional.

Patronat de la Fundació

Òrgans de Govern: Patronat i Junta Executiva

Adolfo Vilafranca Florit

President

CIME

presidencia@cime.es

Carmen Reynés Calvache

Vicepresidenta 1ª

CIME

carmen.reynes@cime.es

Orestes Carreras Petrus

Vicepresident 2n

ASINPROS

ocarreraspetrus@gmail.com

Santiago Coll Arredondo

Vocal i Secretari Accidental

TEA

tea.menorca@gmail.com

Manuel Carrasco González

Vocal

Ajuntament Es Castell

mcarrasco@aj-escastell.org

José Gimenez Fuguet

Secretari

VIDALBA

vidalba@vidalba.org.es

Esperança Barceló

Vocal

CPDM

coordinadorapdm@fundaciodiscap.org

Adela Salord Ripoll

Vocal

AFASME

associacioAFASME@fundaciodiscap.org

Melisa Manota Brooker

Vocal

CIME

melissa.manota@cime.es

Mª Antonia Taltavulll Fernández

Vocal

CIME

serveis.generals@cime.es

Mª Ángeles Torres Ribot

Vocal

Ajuntament Ciutadella

angelstorres@ajciutadella.org

Enric Más Martínez

Vocal

Ajuntament Maó

emas@ajmao.org

Lourdes Rodríguez de Zuloaga

Vocal

DOWN

lourdesrz2@gmail.com

Patronat de la Fundació

Adolfo Vilafranca Florit

President

CIME

presidencia@cime.es

Carmen Reynés Calvache

Vicepresidenta 1ª

CIME

carmen.reynes@cime.es

Mª Antonia Taltavulll Fernández

Vocal Junta Executiva

CIME

serveis.generals@cime.es

Melisa Manota Brooker

Vocal Junta Executiva

CIME

melissa.manota@cime.es

Juan Reyes Pons Carreras

Representant Consell Insular

CIME

jreyes.pons@cime.es

Mª Ángeles Torres Ribot

Vocal Junta Executiva

Ajuntament Ciutadella

angelstorres@ajciutadella.org

Enric Más Martínez

Vocal Junta Executiva

Ajuntament Maó

emas@ajmao.org

Manuel Carrasco González

Representant Consell Insular

Ajuntament Es Castell

mcarrasco@aj-escastell.org

Núria Febrer Juan

Representant Consell Insular

Ajuntament Mercadal

nfrebrer@esmercadal.es

Maria Antònia Pons Mascaró

Representant Consell Insular

Ajuntament Alaior

mantonia.pons@aj-alaior.org

Paloma Abad Ramos

Representant Consell Insular

Ajuntament Ferreries

paloma.abad@ajferreries.org

Margarita Coll Marqués

Representant Consell Insular

Ajuntament Migjorn

mcoll@ajmigjorngran.org

Eloy Pons Gomila

Representant Consell Insular

Ajuntament Sant Lluís

eloy.pons@ajsantlluis.org

Orestes Carreras Petrus

Vicepresident segon

ASINPROS

asinpros@gmail.com

Begoña Seguí Urbaneja

Representant entitat

LLIGA REUMATOLÒGICA

lligamenorca@gmail.com

Lourdes Rodríguez de Zuloaga

Vicepresident 2n

DOWN

lourdesrz2@gmail.com

Santiago Coll Arredondo

Representant Entitat

TEA

tea.menorca@gmail.com    

Adela Salord Ripoll

Vocal Junta Executiva

AFEM

asociacioafasme@fundaciodiscap.org

Amuru Gaston Maraval Drinkovic

Representant entitat

S'OLIVERA

maravalmd@gmail.com

Sebastián Carreras Petrus

Representant entitat

FUNDACIÓ TUTELAR

fundaciotutelardemenorca@gmail.com

Yolanda Sintes González

Representant entitat

CONVIVÈNCIA

fundacioconvivencia@fundaciodiscap.org

José Gimenez Fuguet

Secretari Junta Executiva

VIDALBA

vidalba@vidalba.org.es

Esperança Barceló

Vocal Junta Executiva

COORDINADORA

coordinadorapdm@fundaciodiscap.org

Isabel Garriga Pons

Representant entitat

AEMIM

emmenorca@hotmail.com

Andrés Cardona Bosch

Representant entitat

ASSORME

assorme@assorme.org

Luis Gonzaga Meca Castany

Representant Entititat

PARKINSON

luiskas1@gmail.com