Infància i joventut

El Servei d’Infància i Joventut és un servei d'intervenció psicoeducativa de caràcter ambulatori que té com a missió atendre a la família i als nens i nenes d’una manera integral, a través de l’assessorament a famílies, la comunicació directe amb els centres educatius i la coordinació amb d’altres professionals externs (Serveis Socials, Sanitat, Educació) i també interns.

Objectiu general

Oferir atenció especialitzada als fillets i filletes i joves/as amb discapacitat reconeguda des dels 6 anys fins els 21. Les activitats es desenvolupen entre les 15 i les 20 hores i l’objectiu principal és fomentar la capacitat i millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.

Estructura del servei

El servei, integrat per un equip de 12 professionals especialitzats (psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, educadors/es, integradors/es socials, terapeutes ocupacionals, i monitors/es d’oci i temps lliure) que ofereixen serveis de:

 • Logoteràpia
 • Fisioteràpia
 • Atenció Psicològica, familiar i individual
 • Teràpia Ocupacional
 • Estimulació Cognitiva
 • Tallers Grupals: afectiu-sexual, habilitats socials, gestió emocional, autonomia...
 • Oci cap de setmana
 • Escola d’Estiu
 • Acompanyament centrat en la família

SPAP Servei de promoció d'autonomia personal

SPAP és un servei que es defineix com un conjunt d’actuacions enfocades a oferir un ús i gaudir dels espais comunitaris a través de l'oci i el temps lliure a nens i nenes (6-11anys) amb la dependència reconeguda dins del territori insular.

Les atencions del SEPAP tenen dos vessants d'intervenció, d'una banda la de l'acompanyament a l'oci de manera comunitària, i d'altra banda, la de caràcter rehabilitador.

 • Atenció Psicològica, familiar i individual
 • Teràpia Ocupacional
 • Intervenció psicoeducativa. 
 • Tallers Grupals: afectiu-sexual, habilitats socials, gestió emocional, autonomia...
 • Escola d'Estiu
 • Acompanyament centrat en la familia 

 

Responsable del Servei:

Nom: Maria Luisa del Saso
Adreça: C/ Avinguda Menorca 27-B. 07703 – Maó. - C/ Toledo 4-B. 07760 - Ciutadella 
Email: infanciaijoventut@fundaciodiscap.org
Contacte: 871 59 07 00 - 689.68.65.19