Infància i joventut

El Servei d’Infància i Joventut és un servei educatiu que té com a missió atendre a la família i als nens i nenes d’una manera integral, a través de l’assessorament a famílies, la comunicació directe amb els centres educatius i la coordinació amb d’altres professionals externs (Serveis Socials, Sanitat, Educació) i també interns.

Objectiu general

Oferir atenció especialitzada als fillets i filletes i joves/as amb discapacitat reconeguda des dels 6 anys fins els 26 aproximadament. Les activitats es desenvolupen entre les 15 i les 20 hores i l’objectiu principal és fomentar la capacitat i millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.

Estructura del servei

El servei, integrat per un equip de 14 professionals especialitzats (educador social, logopedes, terapeuta ocupacional, mestre/a d’educació especial, integrador/a social, monitors/es d’oci i temps lliure) que ofereixen serveis de:

  • Logoteràpia
  • Atenció Psicològica, familiar i individual
  • Teràpia Ocupacional
  • Estimulació Cognitiva
  • Tallers Grupals: afectiu-sexual, habilitats socials, gestió emocional, autonomia...
  • Oci cap de setmana
  • Autogestors
  • Escola d’Estiu
  • Acompanyament centrat en la família

Responsable del Servei:

Nom: Maria Luisa del Saso
Adreça: C/ Avinguda Menorca 27-B. 07703 – Maó.
Email: infanciaijoventut@fundaciodiscap.org
Contacte: 871 59 07 00