Primer, la persona amb diversitat funcional i la seva família

Des de la pròpia història de cadascuna de les administracions i entitats que integren la Fundació, mirem endavant. Agafem impuls per anticipar-nos i promoure canvis cap a la modernitat. Treballem per crear un teixit social que uneixi persones amb discapacitat,  familiars, socis, clients, professionals, ... que comparteixin el nostre futur.

 • Junta Executiva

  • Direcció Tècnica
   Maria Cristina Fernández
   direcciotecnica@fundaciodiscap.org

   • Àrea Assistència i Atenció a Persones
    • Treball Social
    • Promoció de L'autonomia
    • Centres d'estades diürnes
    • Habitatges supervisats
    • Serveis de respir
    • Servei d'infància i Joventut
    • Servei de salut Mental
    • Servei d'Escola d'Estiu
    • Programa de Vida Independent
    • Servei de transport Adaptat
   • Servei de suport
    • Serveis Educatius
    • Itineraris d'Inserció Laboral
    • Servei d'Atenció a Persones Sordes
    • Unitat de Suport CEO
    • Serveis de Tutela
    • Suport a Entitats
    • Accessibilitat
    • Formació Continua
  • Direcció Administrativa
   Mònica Planella
   direccioadministrativa@fundaciodiscap.org

   • Serveis Transversals
    • Comunicació
    • Relacions Institucionals
    • Voluntariat
    • Informàtica
    • Protecció de dades
    • Qualitat
   • Administració i Recursos Humans
    • Gestió Econòmica FPDM i CEO
    • Gestió d'activitats del CEO
    • Gestió de Recursos Humans
    • Protecció de Riscos Laborals
    • Gestió de Compres
    • Manteniment
    • Projectes inversió