Servei Insular de Transport Adaptat

El servei de transport és un servei dirigit a persones amb problemes de mobilitat o dificultats per a fer desplaçaments del domicili a centre assistencials i/o serveis de rehabilitació. Actua de manera transversal dins de la fundació, del qual són beneficiaris tots els usuaris dels diferents centres i serveis que ho necessitin i amb previ conveni de col·laboració, poden usar-lo altres centres i serveis socials que no depenen de la Fundació. Com ara el Consell Insular, Entitats Socials, Centres Escolars, etc. El seu àmbit d’actuació és a nivell insular.

Integrat per un equip de 5 xofers i 4 acompanyants, amb dedicació de jornades parcials.

Objectiu general

  • Garantir el desplaçament a les persones amb mobilitat reduïda
  • Afavorir el normal funcionament del centres i serveis, propiciant que els usuaris que ho necessitin puguin assistir amb normalitat
  • Proporcionar un servei eficaç i resolutiu a les persones que ho necessitin
  • Establir el màxim de les vies efectives per optimitzar el funcionament del servei

Perfil d’usuaris

S’adreça a tots els usuaris dels Centres i Serveis de Fundació.
Als Centres per a persones amb discapacitat dependents del Consell Insular de Menorca. 
Entitats de Fundació i de caire social, cursant la prèvia sol·licitud.

Requisits de les persones usuàries:

Ser usuari d’un servei de rehabilitació o centre assistencial
No tenir mitjans propis o familiars per fer transport

Responsable del Servei:

Nom: Àngels Andreu
Adreça: C/ Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó
Email: transportadaptat@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 36 36 77