CEO Ecoverd

Servei creat l’any 2006, de jardineria en entorn urbà, i neteja, recuperació, manteniment i conservació d’espais naturals. També presta serveis de manteniment d’elements d’urbanitzacions (aceres, escales, baranes, etc.), i altres com pot ser el servei de control d’accessos a platges durant la temporada estival.

CEO Ecoverd de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

Serveis prestats 

 • Jardineria a l’entorn urbà. Manteniment de parcs i jardins públics i privats, manteniment de vials de comunicació, zones verdes industrials i residencials i poda general de tot tipus d’arbrat. 
 • Espais Naturals. Recuperació, control d’accessos, manteniment i conservació d’espais naturals, platges, camins rurals i itineraris del medi natural. Neteja de platges.
 • Manteniment dels espais enjardinats dels centres propis de la Fundació per a Persones amb Discapacitat.
 • Control d’accessos als aparcaments de platges verges (servei d’informació als visitants i control dels accessos a les platges de Cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, La Vall i Binimel·là). 
 • Obres/manteniment. Reparació d’enderrocalls i confecció de petits trams de paret seca, instal·lació de mobiliari urbà, pintura d’exteriors, instal·lació i manteniment de parcs infantils i de gent gran. 
 • Vivers. Viver de producció d’una diversa varietat de planters ecològics. En funcionament des del 2013. El seu objectiu és potenciar plantes locals aromàtiques i d’agricultura. Col·laboradors i principals productors del banc de llavor autòctona de Menorca. El viver està ubicat al Camí de Trepucó s/n de Maó.

Ecoverd compta, de forma habitual i estable, amb:

 • Una persona responsable del servei i membre de la Unitat de Suport.
 • Cinc brigades de jardineria.
 • Una brigada de manteniment del Camí de Cavalls.
 • Una brigada de manteniment i petites obres.
 • Una persona responsable del viver i el/la ajudant.

Cada brigada està formada per un/a oficial i dues persones ajudants. Els o les ajudants i peons tenen discapacitat reconeguda, principalment de tipus intel·lectual o per malaltia mental.

La plantilla estable està formada per unes 25 persones, de les quals 18 tenen discapacitat. Al llarg de l'any, podem arribar a conformar una plantilla amb 12 monitors/es i 50 persones usuàries.

Dades de contacte:

ECOVERD Jardineria
C/ Bijuters, 3 (POICI)
07760 - Ciutadella de Menorca
Tel. 971 48 10 46

Encarregat: Magí Moll - Mòbil. 628 45 22 82
Mail: ecoverd@fundaciodiscap.org

Farmàcia Llabrés

Farmàcia Llabrés