Curs PQIE Auxiliar d’Activitats de Comerç

Aquest programa es configura com una oportunitat perquè els alumnes que no tenguin la maduresa suficient per cursar un cicle formatiu de formació professional bàsica puguin aconseguir coneixements bàsics i professionals que els permetin retornar al sistema educatiu o bé a aconseguir la inserció social i laboral, d'acord amb les seves possibilitats i expectatives personals.

Objectius

 • Impartir formació básica. Formació profesional básica.
 • Reinserció en el sistema educatiu o inserció en el mercat laboral.
 • Orientar i formar els alumnes perquè coneguin el mercat laboral.
 • Ensenyar els alumnes perquè aprenguin de forma autònoma.
 • Facilitar experiències positives i enriquidores de convivència.
 • Proporcionar una Formació pràctica, avaluable i tutelada.
 • Familiaritzar-se amb el món laboral.
 • Connectar les finalitats del sistema educatiu i les necessitats del sector productiu.
 • Adquirir la maduresa suficient per aconseguir la inserció sociolaboral segons les seves possibilitats i expectatives.

Requisits

 • Edat compresa entre 16 i 22 anys.
 • Joves amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%.
 • Alumnes que no tenen prou maduresa per poder cursar amb garanties FP Bàsica i no hagin obtingut el títol de graduat en ESO.

Durada i Horari: d'octubre a  juny. De dilluns a divendres de 8,00 a 14,30.

 • 1000 hores.
 • 500 hores Mòduls Generals
 • 420 hores Mòduls Específics.
 • 80 Hores Pràctiques FCT.

Estructura

Contingut i Estructura horària dels mòduls de caràcter general

 • Mòdul d’Ús de la Comunicació 187 hores.
 • Mòdul d’Ús Ciències Aplicades 95 hores.
 • Mòdul d’Autonomia Personal en la Vida diària 156 hores.
 • Mòdul Prevenció de Riscos. 31 hores.
 • Tutoria 31 hores.

Contingut i Estructura horària dels mòduls específics: Auxiliar d'activitats de comerç

 • Tècniques bàsiques de marxandatge: Dur a terme operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda. 245 hores.
 • Atenció al client: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·lizada al client: 65 hores.
 • Preparació de comandes i venda de productes: Preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts. 110 hores.

Normativa que ho regula

Orden del Consejero de Educación, Universidad e Investigación de 12 de marzo de 2020 por la que se regulan los programas de cualificación inicial en las Islas Baleares (BOIB Núm. 45, de 28 de marzo de 2020)

Lloc

Via Ronda de s'Estancia 55
07740 Mercadal

Contacte

Responsable del Servei: Sergio Colino Centeno
Direcció: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó
Email: prelaboral@fundaciodiscap.org
Telèfons:
Mòbil (whatsapp): 722 23 70 91
Mahón 971 36 36 77