Curs PQIE d’Auxiliar de Cuina

Per Alumnes NEE de 16 a 22 anys sense títol ESO i amb Certificat de Discapacitat expedit per òrgan competent.

OBJECTIUS

 • Impartir formació bàsica. Formació professional bàsica.
 • Reinserció en el sistema educatiu o inserció en el mercat laboral.
 • Orientar i formar els alumnes perquè coneguin el mercat laboral.
 • Ensenyar els alumnes perquè aprenguin a aprendre de forma autònoma.
 • Facilitar experiències positives i enriquidores de convivència.
 • Proporcionar una Formació pràctica, avaluable i tutelada.
 • Familiaritzar-se amb el món laboral.
 • Connectar les finalitats del sistema educatiu i les necessitats del sector productiu.
 • Adquirir la maduresa suficient per aconseguir la inserció sociolaboral segons les seves possibilitats i expectatives.

 

DURADA: de setembre/octubre a juny

1000 hores.

500 hores Mòduls Generals 420 hores Mòduls Específics.

80 Hores Pràctiques FCT.

 

Contingut i Estructura horària dels mòduls de caràcter general :

 • Mòdul d’Ús de la Comunicació 187 hores.
 • Mòdul d’Ús Ciències Aplicades 95 hores.
 • Mòdul d’Autonomia Personal en la Vida diària 156 hores.
 • Mòdul Prevenció de Riscos. 31 hores.
 • Tutoria 31 hores.

TOTAL: 500 hores.

 

Contingut i Estructura horària de FPB d’auxiliar de cuina :

 • Tècniques Elements de preelaboració 140 hores.
 • Processos bàsics de producció culinària 190 hores.
 • Aprovisionament 1ª matèries i higiene a la cuina. 90 hores.
 • Pràctiques FCT 80 hores.

TOTAL: 500 hores.

TOTAL HORES CURS: 1000 hores

 

NORMATIVA QUE HO REGULA:

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (BOIB Núm. 45, de 28 de març de 2020)

LLOC:

Pl Constitució, 9 –Ferreries-

Centre Inscrit a IES Biel Martí de Ferreries.

CONTACTE:

Responsable del Servei: Joan Pons

Pl Constitució, 9 –Ferreries
Av Palma de Mallorca, 1 baixos – 971481447/ 615641598
Mail: pqie@fundaciodiscap.org