La Fundació

Benvinguda

Posem esment en cadascuna de les etapes del cicle vital de la persona i la seva família amb accions dirigides a millorar la seva qualitat de vida des d’un punt de vista evolutiu.

Com ho fem?

a) Identifiquem les necessitats i especifiquem les intervencions, programes i protocols que puguin satisfer les necessitats pròpies de cada persona.
b) Definim el seu programa d’atenció individual.
c) Proposem dinàmiques que faciliten la participació de la família

Política de Qualitat de la Fundació

La Fundació per a Persones amb Discapacitat és una entitat sense ànim de lucre de la que hi formen part el Consell Insular de Menorca, els diferents Ajuntament de l’illa ¡ 13 associacions per l’atenció de les persones amb discapacitat.

Missió

Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació, la visibilitat i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural, esportiva, educativa i de salut de les persones amb discapacitat.

Visió

L’escenari d’actuació de Fundació és l’illa de Menorca. El nostre projecte de futur situa les persones amb discapacitat i/o amb diversitat funcional en un territori humà, accessible i lliure de tot tipus de barreres.

Valors

  • el respecte a la dignitat de les persones,
  • la millora dels drets de les persones,
  • l’ètica professional, la confiança i el suport mutu,
  • l’atenció comunitària i de proximitat,
  • l’atenció integral i la coordinació dels equips de treball,
  • la transparència i l’ eficiència en la gestió dels recursos disponibles,
  • la qualitat i la millora en la prestació dels serveis,
  • El desenvolupament sostenible de les nostres activitats assistencials i mercantils i
  • la innovació, la qualitat i la millora continua.