La Fundació

Benvinguda

Posem esment en cadascuna de les etapes del cicle vital de la persona i la seva família amb accions dirigides a millorar la seva qualitat de vida des d’un punt de vista evolutiu.

Com ho fem?

a) Identifiquem les necessitats i especifiquem les intervencions, programes i protocols que puguin satisfer les necessitats pròpies de cada persona.
b) Definim el seu programa d’atenció individual.
c) Proposem dinàmiques que faciliten la participació de la família

Política de Qualitat de la Fundació

La Fundació per a Persones amb Discapacitat és una entitat sense ànim de lucre de la que hi formen part el Consell Insular de Menorca, els diferents Ajuntament de l’illa ¡ 13 associacions per l’atenció de les persones amb discapacitat.