Servei d’Habitatge Supervisat

El servei d’habitatge supervisat és un recurs residencial de caràcter permanent i/o temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual/psíquica o per persones amb malaltia mental, majors de 16 anys, que necessiten suport intermitent i/o generalitzat, atenció assistencial i supervisió per al desenvolupament de les ABVD.

Des dels habitatges supervisats es garanteix a les persones usuàries els serveis d’allotjament, manutenció i totes les activitats que precisin, així com l’atenció mèdica i sanitària i el suport psicosocial necessari. Amb aquesta finalitat es desenvolupen serveis d’assistència personal, suport per l’organització d’activitats quotidianes, per al desenvolupament d’activitats d’oci i temps lliure, suport pel manteniment del vincle familiar i altres.

Fundació disposa de 23 places d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i de 18 places per a persones amb discapacitat per malaltia mental greu. Dues de les places d’habitatge supervisat per a persones amb malaltia mental greu s’han cobert en el marc del Conveni de col·laboració entre la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i el Consell Insular de Menorca i del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per gestionar la xarxa de recursos socials per a persones amb trastorn mental greu a Menorca. El nombre de persones usuàries dels dispositius pot excedir el de places si durant l’any s’ha produït alguna baixa a l’habitatge i s’ha cobert la plaça durant el mateix any.

Responsable del Servei:

Nom: Ingrid Almazor (Intel·lectual) - Gloria Sintes (Salut Mental).
Adreça: C/ Avda Vives Llull, 152 Maó
Email: salutmental@fundaciodiscap.org
serveihabitatge@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 35 31 30