Servei d’acompanyament per a persones amb malaltia mental greu

El servei d’acompanyament és un servei de valoració, orientació i suport a l’atenció per a la integració de les persones amb diagnòstic de salut mental en els diferents àmbits de la vida social, per facilitar l’accés als recursos comunitaris i l’ús, mitjançant el desenvolupament coordinat, entre els serveis socials i els serveis d’atenció social (educació, ocupació, salut, habitatge i justícia), d’actuacions de promoció de condicions de vida saludables i programes específics d’inserció i de rehabilitació.

El servei va adreçat a persones amb trastorn mental greu de llarga evolució que presenten poques competències i habilitats relacionals, amb deteriorament de competències executives i amb simptomatologia residual deficitària i manca d’habilitats suficients per viure soles i sense suport.

És un servei que fa les seves funcions en espais informals diferents dels terapèutics tradicionals.

Les funcions principals del servei d’acompanyament són:

  1. Contenir la persona usuària i oferir un espai de diàleg i interrelació.
  2. Acompanyar per trencar l’aïllament social.
  3. Facilitar i afavorir l’accés a la informació.
  4.  Facilitar el transport i el desplaçament de les persones sense suport familiar.
  5. Presentar models de conducta i de relació social en tasques diàries i extraordinàries.
  6. Generalitzar a tots els ambients socials les millores i recuperacions que la persona pugui anar fent en àmbits més reduïts.
  7.  Informar i ser punt de trobada entre la persona i els diferents serveis que empri la persona usuària.
  8. Percebre, reforçar i desenvolupar la capacitat creativa del pacient, la capacitat comunicativa i l'autonomia personal i social.
  9.  Facilitar la relació, contacte i comunicació entre persones amb discapacitats semblants, amb associacions de les persones afectades i amb empreses i administracions.
  10. Millorar la qualitat de vida de la persona usuària.

Responsable del Servei:

Nom: GloriaSintes
Adreça: C/ Avda Vives Llull, 152 Maó
Email: salutmental@fundaciodiscap.org
Contacte: 971 35 31 30