CEO Lligall

És un taller d´impressió digital i enquadernació, fundat l’any 2004. Està ubicat al municipi de Ciutadella, tot i que ofereix els seus serveis a tota l’illa.

CEO Lligall de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

Activitats principals

  • Disseny de pàgines web.
  • Campanyes Publicitàries: logos, acreditacions, bosses, camisetes, gorres, etc.
  • Enquadernacions: agendes escolars, fascicles per a particulars, llibres comptables, carpetes per a gestories, actes de premsa, butlletins oficials i altres productes per a biblioteques, arxius municipals o entitats locals.
  • Objectes d’escriptori únics per a particulars: capses, agendes, llibretes, calendaris, carpetes, etc.
  • Servei d’impressió digital (targetes, cartells, cartes de restaurants, tríptics, flyers, cartes timbrades, fulletons, catàlegs, carpetes, imants, agendes, llibretes, sobres, factures, paper continu..), offset i Potter (cartellera). 
  • Repartiment del producte generat a la impremta i de paqueteria lleugera a través de convenis amb empreses de logística.
CEO Lligall de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

La plantilla està formada pel Cap de la impremta i membre de la Unitat de Suport, més 5 treballadors amb discapacitat reconeguda: administratiu/comercial, ajudant d’impremta, operària d’impremta i repartidors.

Dates del centre:

Lligall Art Gràfic
Carrer Bijuters - POICI
07760 - Ciutadella de Menorca
Tel. 971 38 12 04

Encarregat: Toni Nieto, Mòbil: 629 67 00 79
Mail: lligall@fundaciodiscap.org

Farmàcia Llabrés

Farmàcia Llabrés