Mapa web

Fundació
La Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Posem esment en cadascuna de les etapes del cicle vital de la persona i la seva família amb accions dirigides a millorar la seva qualitat de vida des d’un punt de vista evolutiu
Fundació > Composició
Patronat de la Fundació i Junta Directiva
La Fundació és el compromís del Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa en oferir una atenció unificada i organitzada per a les persones amb diversitat funcional
Fundació > Organització
Organització de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Treballem per crear un teixit social que uneixi persones amb discapacitat, familiars, socis, clients, professionals, ... que comparteixin el nostre futur
Fundació > Documents
Descàrregues de documents, Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca
Secció de descàrregues de documents de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca
Fundació > Pressupostos, Memòries i balanços anys anteriors
Memòries i balanços anys anteriors de la Fundació
Descàrregues de memòries i balanços d'anys anteriors de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca
Fundació > Pressuposts
Pressuposts de la Fundació
Descàrregues pressuposts de l'any actual de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca
Fundació > Oficines i centres
Oficines i centres de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Famílies de Menorca
Fundació > Entitats membres
Entitats membres de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
La Fundació disposa de 13 entitats membres, totes elles amb una llarga trajectòria i prestigi en el sector de l'acció social
Fundació > Col·labora amb Fundació
Col·labora amb la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
T’oferim la possibilitat de desenvolupar tot un ventall d’activitats, una fórmula capaç de transformar l’entorn i la societat com a resultat del teu compromís personal
Fundació > Perfil de Contractant
Perfil de Contractant de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Actualitat
Actualitat, Àrea de comunicació de la Fundació
Actualitat > Ofertes de treball
Ofertes de treball 2021, Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Actualitat > Borses Actives
Borses Actives
Actualitat > Espai Comunitat Fundació
Espai Comunitat Fundació
Actualitat > Foto galeries
Foto galeries de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Centres d’estada diürna
Centres d’estada diürna de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Centres d’estada diürna > Centre ocupacional Bintaufa
Centre ocupacional Bintaufa de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El centre ocupacional és un dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual moderada
Centres d’estada diürna > Centre Ocupacional s'Auba
Centre Ocupacional s'Auba de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Servei d’atenció diürna que ofereix suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten organització, supervisió i assistència
Centres d’estada diürna > Centre ocupacional La Florida - Bintaufa I
Centre ocupacional La Florida - Bintaufa I de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Espai/taller de caràcter terapèutic, no productiu ajustat a les necessitats ocupacionals que requereixen algunes de les persones amb malaltia mental de llarga evolució
Centres d’estada diürna > Centre per a persones amb discapcitat física
Centre de dia per a persones amb discapacitat Física de la Fundació
Dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat física greument afectades i en situació de dependència
Centres d’estada diürna > Centre de dia convivència
Centre de dia convivència de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual greument afectades i en situació de dependència
Centres d’estada diürna > Centre de dia s'Auba
Centre de dia s'Auba de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Servei d’atenció integral diürn per a persones amb dependència, amb l’objectiu d’afavorir-ne la millora o el manteniment del major nivell possible d’autonomia personal i qualitat de vida
Centre Especial d'ocupació
Centre Especial d'ocupació (CEO), Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El Centre Especial d'Ocupació (CEO) és una empresa, en la qual la major part dels treballadors i treballadores tenen alguna discapacitat reconeguda
Centre Especial d'ocupació > CEO Lligall
CEO Lligall de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
És un taller d´impressió digital i enquadernació, fundat l’any 2004. Està ubicat al municipi de Ciutadella, tot i que ofereix els seus serveis a tota l’illa
Centre Especial d'ocupació > CEO Social Càtering
CEO Social Càtering de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
CEO Social Càtering El mes de març de 2010, la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca va posar en marxa aquest projecte, emmarcat en el Centre Especial d´Ocupació
Centre Especial d'ocupació > CEO Ecoverd
CEO Ecoverd de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Servei de jardineria en entorn urbà, i neteja, recuperació, manteniment i conservació d’espais naturals. També presta serveis de manteniment d’elements d’urbanitzacions
Centre Especial d'ocupació > Serveis generals
Serveis generals de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El Centre Especial d’Ocupació presta altres activitats complementàries vinculades a la gestió del propi CEO i també de la Fundació
Serveis
Serveis de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Serveis > Atenció a les persones amb discapacitat i família
Serveis d'atenció a les persones amb discapacitat i família
El servei acull a les persones que han d’afrontar la seva nova situació de discapacitat i/o dependència i reben suport per cobrir les seves necessitats de la vida diària
Serveis > Fundació tutelar
Fundació tutelar de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El Servei de funció tutelar és un servei dirigit a persones amb discapacitat, majors d’edat, amb la capacitat jurídica modificada i sotmeses, per resolució judicial a règim de tutela
Serveis > Unitat de respir familiar
Unitat de respir familiar de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Servei d'atenció temporal per a infants, joves i persones adultes amb un determinat grau de dependència i/o discapacitat
Serveis > SEDIAP
Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç (SEDIAP)
Els serveis d’Atenció Primerenca s’adrecen a tota la població infantil que presenta trastorns en el desenvolupament o que està en risc de patir-ne
Serveis > Infància i joventut - SPAP
Servei d’Infància i Joventut de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El Servei d’Infància i Joventut és un servei educatiu que té com a missió atendre a la família i als nens i nenes d’una manera integral
Serveis > Formació / Inserció sociolaboral
Serveis d'inserció sociolaboral de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Promoció i la defensa de les condicions bàsiques per a l’autonomia de les persones amb discapacitat de l’illa de Menorca per tal d’assolir la seva integració social, laboral i familiar
Serveis > Habitatges
Servei d’Habitatge Supervisat de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El servei d’habitatge supervisat és un recurs residencial de caràcter permanent i/o temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual/psíquica o per persones amb malaltia mental
Serveis > Servei d’Atenció a Persones amb Sordesa
Servei d’Atenció a Persones amb Sordesa i altres Discapacitats Sensorials
Servei especialitzat en l’atenció a persones sordes, oferint serveis accessibles d’informació, orientació i intervenció
Serveis > Accessibilitat
Departament Accessibilitat Universal i Projectes de la Fundació per a persones amb discapacitat
Des del Departament promovem la igualtat d’oportunitats mitjançant l’accessibilitat de l’entorn, en el transport i tecnologies de la informació i comunicacions
Serveis > Transport
Servei Insular de Transport Adaptat de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
El servei de transport és un servei dirigit a persones amb problemes de mobilitat o dificultats per a fer desplaçaments del domicili a centre assistencials i/o serveis de rehabilitació
Serveis > Salut mental
Servei d’acompanyament per a persones amb malaltia mental greu
Servei de valoració, orientació i suport a l’atenció per a la integració de les persones amb diagnòstic de salut mental
Serveis > Servei ILSA
Servei d’Inserció Laboral Socioassistencial: ILSA
Serveis > Curs PQIE Auxiliar d'Activitats de Comerç
Curs PQIE d’Auxiliar de Comerç
Serveis > Servei de Taller Jove
Servei de Taller Jove
Farmàcia Llabrés
Farmàcia Llabrés, Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Antiga Farmàcia Llabrés, una joia del modernisme a Menorca
Farmàcia Llabrés > Història

Farmàcia Llabrés > Visita i reserva