Centre ocupacional s'Auba

És un servei d’atenció diürna que ofereix suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i pre-laborals per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, els màxims nivells d’autonomia i d’integració sociolaboral.

Centre ocupacional s'Auba

Funcions

 • D’ajustament personal i social: són les activitats que tenen com a objectiu promoure al màxim l’habilitació estructural de la persona i una major integració en l’entorn social i comunitària dels seus usuaris: serveis de rehabilitació i atenció especialitzada i desenvolupament d’activitats adaptatives de tipus personal, socials i comunitàries.
 • D’ocupació terapèutica: són tasques ocupacionals que tenen com a objectiu l’elaboració de productes que no són objecte d’operacions de mercat ni tenen com a objectiu prioritari la seva comercialització però si l’assoliment d’uns resultats materials i personals satisfactoris. Amb aquesta finalitat es desenvolupen tallers pre-laborals de jardineria, bijuteria, paper i cartó, reciclatge de materials...; així com tallers d’habilitats domèstiques, d’organització de la vida quotidiana, de neteja i manteniment de les instal·lacions, etc.

Les principals àrees de suport del dispositiu estaran orientades al desenvolupament humà, suport a l’ocupació, suport social i comunitari, contenció de les conductes disruptives i protecció i defensa.

Serveis

 • Acolliment diürn
 • Servei de menjador.
 • Servei de transport.
 • Suport social i familiar
 • Suport personal
 • Orientació i informació
 • Control de la medicació
 • Estimulació cognitiva ( Programes d’activitats físiques i exercicis d’intervenció per E.C)
 • Rehabilitació funcional (Programes d’entrenament i reeducació de les ABVD / AIVD)
 • Fisioteràpia
 • Suport psicològic
 • Suport a la higiene personal
 • Activitats de Lleure ( sortides, excursions, activitats d’oci,...)
 • Inserció comunitària (activitats esportives adaptades, dansa, musica, visites culturals,...)
 • Teràpia ocupacional (activitats d’ocupació activa)

Dades del servei:

Nº places concertades: 13
Horari d’atenció en el centre: de 9:30h a 16.30 h.

Director assistencial: Araceli Solé
Telèfon de contacte del centre: 971 48 14 47 – extensió 32.
Ubicació: Av. Palma de Mallorca, 1-3 baixos. Ciutadella.