Servei de Taller Jove

El servei de Taller Jove és un programa integrat dins l’Àrea Prelaboral destinat a les persones amb discapacitat psíquica d’edats compreses entre els 18 i 29 anys que manifesten dificultats per accedir al món laboral a curt-mitjan termini.

La finalitat principal del servei de Taller Jove és actuar com una plataforma de valoració de les capacitats laborals i de l'itinerari posterior més adequat, opcions a nivell de Centre Ocupacional, una inserció socioassistencial (ILSA), o el programa d'Inserció laboral (PIL) per a la recerca de feina al mercat laboral.

Per aquesta valoració a nivell ocupacional es planteja un recorregut gradual de tallers i d’entrenament pre-laboral a diferents empreses i contextos laborals reals, comptant amb l’acompanyament i supervisió del personal especialitzat del taller.

Requisits d'accés

  • Persones amb discapacitat psíquica: discapacitat intel·lectual, retard maduratiu, trastorn del desenvolupament, trastorn cognitiu, síndromes específics amb afectació cognitiva i/o intel·lectual, etc.
  • Grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Edat compresa entre 18 i 29 anys.
  • Que manifesten dificultats per accedir al món laboral a curt-mitjan termini, però s'hagin detectat capacitats i aptituds favorables per què ho aconsegueixi a llarg termini.
  • Necessiten l’atenció des d’un recurs formatiu- assistencial que els permeti l’entrenament pre-laboral de forma progressiva i estructurada.

Durada i terminis d'inscripció

  • Període d’inscripció anual: De l’1 de juny al 15 de juliol.
  • Curs anual comprès entre principis de setembre i finals de juliol.
  • S’atén un grup de màxim 10 persones.
  • Horari: De dilluns a divendres, de les 9:00h a les 13:00h.

Lloc

Centre Polivalent Carlos Mir – Aula Jove
Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó.

Contacte

Responsable del Servei: Sergio Colino Centeno
Direcció: Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó
Email: prelaboral@fundaciodiscap.org
Telèfons:
Mòbil (whatsapp): 722 23 70 91
Mahón 971 36 36 77