Centre ocupacional Bintaufa

El “Centre ocupacional Bintaufa per a persones amb discapacitat intel·lectual és un dispositiu de servei social que té com a objectiu prestar atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual moderada i en situació de dependència que per motius socials, laborals o familiars no poden desenvolupar un treball productiu en una empresa normalitzada ni en un Centre Especial d’Ocupació, però que disposen de capacitats i destreses suficients per a desenvolupar activitats de teràpia ocupacional.

Centre ocupacional Bintaufa

Programes i activitats que es desenvolupen al centre:

  1. Servei de teràpia ocupacional. És l’eix fonamental del centre ocupacional. A través de diferents tallers ocupacionals les persones usuàries desenvolupen destreses manuals, capacitats i competències que les ajuden a assolir un major grau d’autonomia i maduresa personal.
    Els tallers que es desenvolupen són diversos i es combinen tant activitats de col·laboració amb la societat com l’elaboració de productes propis.
  2. Serveis d’atenció especialitzada: rehabilitació i fisioteràpia, atenció psicològica i logopèdia.
  3. Serveis complementaris que no formen part de la cartera bàsica: música, equitació adaptada, gimnàstica de grup, estimulació cognitiva, natació i aquells que es puguin preveure en el Pla d’activitats del centre.
  4. Cura personal, control i protecció. El Centre presta el suport necessari a les persones usuàries amb la finalitat de mantenir un nivell adequat de funcionalitat i d’interacció social.
  5. Serveis de suport a les famílies. El centre propicia la relació entre les persones usuàries i els seus familiars i/o tutors/es, facilitant-ne les visites i organitzant tutories individuals, actes i trobades col·lectives.
  6. Serveis complementaris de Menjador i Transport adaptat.

Dades del servei:

Nº places concertades: 35
Horari d’atenció en el centre: de 8:30h a 16.30 h.

Directora assistencial: Muriel Previ
Telèfon de contacte del centre: 971363677 – Extensió 24
Ubicació : Camí de Trepucó s/n. 07703 - Maó