Espai comunitat Fundació Espai comunitat Fundació

Atenció a la salut mental i addiccions, posem l'accent

Atenció a la salut mental i addiccions, posem l'accent

Mª Cristina Fernández, Directora Tècnica FPDM

Des de fa anys sabem de la coexistència del consum de drogues amb els trastorns mentals, alguns dels quals poden estar presents abans de l’addicció, actuant les drogues com a factor de mal pronòstic de l’evolució del trastorn mental. D’altres, poden haver-se desencadenat arrel del consum, amb major probabilitat si ja existien factors previs de vulnerabilitat a aquests trastorns 1.

Amb motiu del Dia Internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, celebrat recentment, hem compartit un nou anàlisi de la situació. Les autoritats sanitàries ja han informat de l’increment dels problemes de salut mental a conseqüència de la COVID19. Aquest augment, també s’ha reflectit en la demanda als serveis adreçats a persones amb discapacitat per malaltia mental greu de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca. El servei de suport psicològic ha generat, per primera vegada, llista d’espera.

Des de Fundació estem analitzant l’evolució de les persones ateses, i encara que no comptem amb dades suficients per aportar conclusions estadísticament significatives, venim observant que les persones usuàries amb consum habitual de drogues, presenten pitjor adherència al tractament, menor participació en les activitats programades, i descompensacions de la simptomatologia pròpia de la seva malaltia, més freqüents i més llargues en el temps.

Pensem que si bé, des dels serveis especialitzats en tractament de drogoaddiccions, la patologia dual es treballa amb abordatges integrals, els serveis de salut mental tenim encara pendent aquesta assignatura. Les famílies i les pròpies persones usuàries necessiten un abordatge integral i la planificació de les intervencions de manera coordinada entre els i les professionals que les atenen. No podem donar respostes eficients, ni garantir l’evolució positiva en la seva malaltia, si no aconseguim el cessament de l’ús i o l’abús del consum de drogues. Si bé els efectes de determinades substàncies proporcionen, a curt termini, efectes interpretats com a positius per les persones usuàries, estan interferint de manera negativa en les mesures terapèutiques i els tractaments mèdics, agreujant la simptomatologia pròpia de la malaltia, i dificultant les seves possibilitats d’assolir una vida més normalitzada.

Esperem avançar en la conscienciació i la prevenció del consum entre les nostres persones usuàries, treballar en xarxa amb els altres serveis especialitzats per generar estratègies terapèutiques per fer front a la patologia dual, educar a les famílies en la necessitat de no banalitzar el consum de drogues o entendre-ho com a un problema menor front a la malaltia mental. Volem tractar persones, amb tota la seva complexitat i la seva integritat. Esperem estar a l’alçada del repte que se’ns presenta, i estem a la vostra sencera disposició per seguir treballant la inclusió de les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial i per malaltia mental, i augmentar la seva qualitat de vida i la de les famílies.

Kelly TM. i Daley DC. (2013) Integrated treatment of substance use and psychiatric disorders. Soc Work Public Health, 28(0):388-406.