Espai comunitat Fundació Espai comunitat Fundació

PLÀNOL HÀPTIC, EL MAPA QUE FACILITA LA SITUACIÓ EN L’ESPAI DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

PLÀNOL HÀPTIC, EL MAPA QUE FACILITA LA SITUACIÓ EN L’ESPAI DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

Present a la Farmàcia Llabrés, un exemple cultural d’accessibilitat universal

Olga López, Servei d’Atenció a Persones Sordes FPDM

Des dels departaments d’Accessibilitat i d’Atenció a Persones Sordes de Fundació, continuem promocionant els espais inclusius per a persones amb discapacitat, i traslladant propostes a les administracions i entitats i assessorant de manera directa en la seva execució.

Avui, vos presentem els Mapes Hàptics, que són de gran ajuda per a persones amb discapacitat visual o amb baixa visió, gràcies a les seves representacions gràfiques d’espais en relleu i sistema Braille.

Un mapa o plànol hàptic és un tipus de plànol que informa sobre la distribució arquitectònica d'un determinat espai. Les referències estan escrites en macrotips i Braille. Segons el diccionari de la R.A.E “hàptic” prové del grec i significa “tàctil” pel que es tracta d'un pla “per a tocar”.

Les persones amb discapacitat visual i baixa visió tenen una eina per a situar-se en l'espai al que estan accedint. Per la seva funció, un mapa hàptic és informatiu, t'indica i descriu la composició del lloc al qual estàs accedint. Mitjançant aquest pla la persona usuària pot generar una representació mental de l'entorn.

Aquest tipus d'eines a més de beneficiar a les persones usuàries amb discapacitat, dóna, a qui les promou, la possibilitat de desenvolupar un dret universal d’accés a la informació, pel que recomanem considerar la seva implementació.