PERSONES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT A MENORCA DE L’ANY 2022

Compartim l’enllaç de la publicació de la memòria de l’IBAS 2022

31 de Juliol de 2023
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
  • PERSONES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT A MENORCA DE L’ANY 2022
  • PERSONES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT A MENORCA DE L’ANY 2022
  • PERSONES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT A MENORCA DE L’ANY 2022

Compartim l’enllaç de la recent publicada Memòria de la Conselleria d’Afers socials i esports de l’exercici 2022, on apareixen les dades relatives a les persones amb certificat de Discapacitat a Menorca .

http://www.caib.es/sites/publicacions/ca/memories-54838/

Segons aquesta publicació, l’any 2022 hi havia a Menorca un total de 5.238 persones amb Discapacitat reconeguda  => 33%.

L’evolució  del número de persones amb Discapacitat reconeguda a Menorca els darrers quatre anys, el podeu veure a la taula adjunta

Font: Elaboració pròpia amb les dades de la Memòria d’actuacions de la Conselleria d’Afers Socials i esports del Govern Balear dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022

La distribució per sexes es la següent: 52% dones, 48% homes. Gràfic adjunt

Font: Elaboració pròpia amb les dades de la Memòria d’actuacions de la Conselleria d’Afers Socials i esports del Govern Balear  2022

La distribució segons el grau de Discapacitat com indiquen les dades de la Memòria es la següent: 32% discapacitat greu, 68% discapacitat lleu o moderada. Gràfic adjunt.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de la Memòria d’actuacions de la Conselleria d’Afers Socials i esports del Govern Balear  2022

Notícies relacionades

JORNADA D’ACCESSIBILITAT I COMUNICACIÓ A LA FARMÀCIA LLABRÉS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/09/2023

Apropa Cultura, Coordinadora Balear i Fundació posen en comú l’avaluació d’espais, i l’adaptació de documents a lectura fàcil.

Llegir més

FORMACIÓ PER MILLORAR L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
19/09/2023

Amb la col·laboració del Consell Insular, Fundació ofereix diferents cursos

Llegir més