NOVA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA GRÀCIES A LA COL•LABORACIÓ AMB L’EMPRESA CGI S.A.

Programa Servei d'acompanyament per a la inserció i orientació laboral PIL MENORCA

7 de Decembre de 2022
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
NOVA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA GRÀCIES A LA COL•LABORACIÓ AMB L’EMPRESA CGI S.A.

Des del 2021, l'empresa Coordinadora de Gestió d'Ingressos SA (CGI), l'objecte principal de la qual és l'assistència tècnica i l'assessorament a les administracions públiques en la gestió dels ingressos de dret públic, duu a terme a Maó una col·laboració amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca (FPDM), en el marc del programa anomenat Servei d'acompanyament per Inserció i Orientació Laboral PIL Menorca. Aquest programa és promogut pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb la convocatòria de subvencions d’itineraris integrals d’inserció, i està cofinançat pel Fons Social Europeu.

Aquesta col·laboració entre CGI i l'FPDM es concreta en la difusió d'ofertes de feina i la inserció laboral per a persones amb discapacitat, així com el seguiment continu per a la bona adaptació de la persona seleccionada, sobretot durant l'etapa inicial. Actualment, s'està en procés de signatura d'un conveni de col·laboració que consolidi de manera continuada aquestes relacions els propers anys.

Fins avui, s'ha efectuat la contractació de María Sánchez Simó, mitjançant contracte indefinit. Les tasques se centren en l'atenció presencial al ciutadà a l'OAC de l'Ajuntament de Maó, en tot allò relacionat amb la informació, l'assessorament de deute pendent, l'emissió de cartes de pagament i/o liquidacions i el cobrament a través de TPV. Tot i les seves lògiques inquietuds inicials, Maria desenvolupa actualment les tasques assignades a plena satisfacció dels responsables territorials de l'empresa i de l'Ajuntament.

D'altra banda, també ha començat a fer tasques de back office en relació amb el Registre d'Entrada de la plataforma d'administració electrònica instal·lada a l'Ajuntament, derivant diversos escrits a altres departaments de CGI o de l'Ajuntament.

Pel que fa a l'execució de les seves tasques, Maria destaca que els programes informàtics aportats o desenvolupats per CGI li faciliten molt els treballs d'atenció i de back-office.

SOIB - Unió Europea