JORNADES FORMATIVES D'INCLUSIÓ PER L'EDUCACIÓ

Dies 14 i 15 d'octubre al Centre Bit Menorca d'Alaior i dies 21 i 22 d'octubre a la sala Multifuncional de Mercadal

5 de Octubre de 2022
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
  • JORNADES FORMATIVES D'INCLUSIÓ PER L'EDUCACIÓ
  • JORNADES FORMATIVES D'INCLUSIÓ PER L'EDUCACIÓ

Divendres 14 d'octubre - Centre Bit Menorca d'Alaior

16 h a 18 h Conferència Dra. Rosa M. Satorras Fioretti

Drets, deures i responsabilitats jurídiques del professorat envers l’alumnat, especialment en qüestions d’atenció a la diversitat dins de l’aula.

18h a 20h Conferència d'Assorme i Saps

Conferència a càrrec de l'Associació de Persones Sordes de Menorca (Assorme) de la llengua de signes" i del Servei d'Atenció a Persones Sordes de Fundació sota el títol és: "La importància de la llengua de signes"

Dissabte 15 d'octubre - Centre Bit Menorca d'Alaior"

9.30 ha 13.30 h Formació a càrrec de José Ramón Gamo

El concepte de neurodidàctica aplicat a l’alumnat amb diversitat funcional i trastorns d’aprenentatge associats.

Divendres 21 d'octubre - Sala Multifuncional de Mercadal

16 h a 18 h Conferència Dr. Juan Jordi Muntaner Guasp

Aplicació de la LOMLOE envers la inclusió educativa, importància de la figura de l'ATE.

18h a 20h Servei d'Infància i Joventut de FPDM

Presentació servei infància i joventut. La importància de la figura del terapeuta ocupacional al desenvolupament infantil dins l'etapa escolar. Beneficis de la teràpia ocupacional en nens/es amb diversitat funcional. Casos pràctics centrats en espais educatius.

Dissabte 22 d'octubre - Sala Multifuncional de Mercadal

9.30 ha 13.30 h - Fundació Talita

La diversitat a l'aula com a camí de la inclusió social. Estratègies d’atenció a la diversitat, metodologies inclusives, la diversitat dins de l’aula (tipologia d’alumnat), casos pràctics.

Inscripcions gratuïtes al següent enllaç:

https://forms.gle/dfkDNC7ni5J86bGp6

AFORAMENT LIMITAT

 

Notícies relacionades

LA GESTIÓ DEL TEMPS, NOU CURS FIOP PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
28/05/2024

Formació - Integració - Ocupació Pública

Llegir més