FUNDACIÓ TRIPLICA LES HORES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES

El SAPS ho atribueix a la pandèmia i a la consciència de les administracions

6 de Maig de 2022
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
FUNDACIÓ TRIPLICA LES HORES DE PRESTACIÓ  DEL SERVEI D’INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES

La Fundació per a persones amb Discapacitat de Menorca ha triplicat en els dos darrers exercicis les hores de prestació del servei d’intèrpret de llengua de signes.

És un servei que facilita l’accés a la informació i la comunicació del col•lectiu de persones sordes en tots els àmbits (per exemple, acompanyament al metge, de gestió amb les administracions, etc.) i la seva participació als esdeveniments de la ciutat (reunions, conferències, festes, etc.).

Des del 2019 al 2021 aquest increment és del 254,6%, passant de 282 hores de prestació del servei el 2019, a les 1.000 hores el 2021. Cal especificar que rallem d’hores sense contemplar el temps que el Servei d’Atenció a Persones Sordes dedica a la preparació de continguts que ha d’interpretar.

Durant el primer trimestre d’enguany, s’ha produït de nou un increment del 122% respecte de l’any anterior, el que fa preveure –tot i la normalitat sanitària- un augment constant.

INCLUSIÓ DE LES PERSONES SORDES

La sordesa és segurament la discapacitat més invisible. En aquest sentit, la Consellera de Benestar Social i Vice-Presidenta 1º de Fundació, destaca la feina que duu a terme l’entitat ASSORME, amb continus tallers de sensibilització en l’àmbit educatiu, cursos formatius, i de suport en activitats d’oci i de lleure. “L’actitud i sensibilització ciutadana respecte a la discapacitat auditiva ha millorat al llarg dels anys, gràcies a ASSORME, però encara avui els recursos comunitaris  limiten les persones sordes en el desenvolupament de la seva vida en condicions plenes. La Fundació, vol ser el centre professional de referència d’aquest col·lectiu, pel que la Junta ha autoritzat la contractació d’una nova persona amb titulació d’intèrpret de llengua de signes, pressupostada a l’exercici 2022, per assumir aquest increment de demanda”.

ESPAI PROFESSIONAL I SOLIDARI

El Servei d’Atenció a Persones Sordes de Fundació és un servei especialitzat en l’atenció a persones sordes, donades les dificultats d’accés als diferents serveis i programes d’atenció ciutadana i d’atenció a la discapacitat, oferint serveis accessibles d’informació, orientació i intervenció, partint del coneixement de les diverses realitats, necessitats i sistemes de comunicació de les persones sordes. Té com a finalitat oferir suport personal i social a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, per afavorir l’autonomia i el desenvolupament normalitzat en l’entorn en el qual s’integren atenent les seves necessitats específiques amb diferents tipus d’atenció i intervenció, en l’àmbit personal en activitats quotidianes, dins i fora de la llar i en gestions i tràmits, i en l’àmbit social, facilitant la participació en inserció sociolaboral i activitats formatives, culturals i de lleure.

Els destinataris són persones amb sordesa i amb sordceguesa, i famílies i professionals de diferents serveis públics o privats.

El servei d’intèrpret ens el demanen des del Govern Balear, Consell Insular, ajuntaments, entitats... i Fundació s’ha vist en la necessitat d’establir un preu hora pel cobrament del servei a les entitats amb ànim de lucre i administració i ens dependents.

Bàrbara Torrent destaca que més enllà de l’atenció directe, el SAPS fa una gran feina d’accessibilitat universal: “Són grans especialistes en continguts accessibles per a tots els tipus de diversitat funcional i d’ajudes tècniques que eviten barreres. Si adaptem el context de forma equitativa, no hi haurà diferències”.

 

Notícies relacionades

EROSKI ENTREGA A FUNDACIÓ ELS 7000 EUROS OBTINGUTS AMB ELS VENTALLS SOLIDARIS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/07/2024

Aquesta és la tercera campanya que organitza la cadena a benefici de Fundació

Llegir més