Fundació promou el primer programa de formació dual per a persones amb discapacitat a Menorca

En activitats en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

14 de Març de 2024
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
 • Fundació promou el primer programa de formació dual per a persones amb discapacitat a Menorca
 • Fundació promou el primer programa de formació dual per a persones amb discapacitat a Menorca
 • Fundació promou el primer programa de formació dual per a persones amb discapacitat a Menorca

L’Itinerari Integral d’Inserció de Fundació, conegut com a PIL Menorca, ha posat en marxa el primer curs de Formació Dual exclusiu per a persones amb discapacitat. L’especialitat formativa conduent a certificat de professionalitat de nivell 1 d’activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, junt amb mòduls de formació complementària del sector agrari, gestió ambiental, seguretat i prevenció i competències transversals es durà a terme fins el febrer de 2025.

Està destinat a un grup de 10 persones joves d’entre 16 i 30 anys; inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació, que no han cursat aquesta qualificació professional; principalment es tracta de persones amb discapacitat ateses des del servei PIL amb les que hi ha pactat un acord personal d’ocupació que contempla aquesta acció formativa dins el seu pla de treball per l’interès de formar-se i treballar en les activitats pròpies de peó de jardineria o peó agrari. El grup el composen 6 joves, 4 del gènere masculí i 4 del gènere femení. Així es dona l’oportunitat de formar a 4 dones en unes ocupacions poc sub-representades pel gènere femení en la categoria de peó agrícola, jardineria, peó de viver, peó de centres de jardineria. Quan es tracta de persones amb discapacitat encara més significativa és la poca participació de les dones en aquestes categories laborals, sent per tant un projecte formatiu que contribueix a la vegada de forma positiva des de la perspectiva de gènere.

L’alumnat- treballador participant està contractat a jornada completa durant els 12 mesos mitjançant el Contracte de Formació amb Alternança per:

 • Rebre 626 hores (corresponent a 84 dies) de Formació Teòrica-Pràctica que s’imparteix en el centre formatiu Centre Polivalent Carlos Mir (núm. de cens 200700027149), situat al Camí de Trepucó, s/n, amb la formadora Magdalena Riera, experta en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics i en docència per la formació professional.
  En aquest centre formatiu es compta amb una aula de formació, aula taller de jardineria, vivers i terrenys on es pot fer un entrenament pràctic de tots els continguts que es donen i aprendre a manejar les eines i utillatges de jardineria.
 • Relació dels mòduls de continguts del programa formatiu:
  • Mòduls Específics de l’Activitat de Jardineria: Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria, per a la instal·lació de jardins, i per al manteniment de jardins i zones verdes.
  • Mòduls de Formació Complementària Agrària: tècniques de poda, de rec, agricultura ecològica, i conreu de flors i plantes ornamentals en jardineria.
  • Mòduls de Formació Complementària en Gestió Ambiental: Canvi climàtic i medi ambient, i gestió sostenible de residus.
  • Mòduls de Formació Complementària en Salut i Seguretat: ergonomia de la posició i esforç.
  • Mòduls de Formació complementària en Gestió Ambiental: canvi climàtic i medi ambient, i gestió sostenible de residus.
  • Mòduls de Competències Transversals: formació en competències personals per a l’ocupació, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació, iniciació a la informàtica i competències digitals per a l’ocupació, sensibilització en la igualtat d’oportunitats.
 • Realitzar Activitat laboral o Treball efectiu dins l’empresa membre de l’Agrupació del projecte (1.162 hores, que correspon a 145 dies on també s’inclouen els 22 dies hàbils de vacances).. Que els permetrà conèixer i formar de primera mà a futurs treballadors/es en l’àmbit, rebent el suport del tutor de l’empresa assignat per aquesta funció.

La Relació d’empreses col·laboradores i el número d’alumnes-treballadors que assumiran és el següent: Es Bosc SL (2), Sans Orgànic SL (2), UTE Jardines Puerto Mahón (2) UTE Sant Lluís (1), GOB Menorca (2) i Lloc de Menorca SL (1).

El SOIB ha concedit una subvenció de 200.633,44 .- € per dur a terme aquest projecte, que es distribueixen de la següent manera:

Fundació: 74.080.00 .- euros per cobrir les despeses salarials de la coordinació i del personal formador, materials fungibles, equips de roba eines, utillatge, etc...

Empreses participants: 126.553,44 .- € per cobrir les despeses salarials i de tutoria de l’alumnat treballador.

 

Notícies relacionades

LA NOSTRA ACTITUD, EIX PRINCIPAL DE LES JORNADES DE MALALTIES MINORITARIES I DISCAPACITAT

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
26/02/2024

Més d’un centenar de persones inscrites els dos dies, i 67 i 56 els capvespres, respectivament

Llegir més