FUNDACIÓ APROVA UN PACTE SOCIAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

La Fundació simbolitza un plenari amb l’aprovació de mocions per a la inclusió real de les persones amb diversitat funcional de Menorca

1 de Decembre de 2023
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
  • FUNDACIÓ APROVA UN PACTE SOCIAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
  • FUNDACIÓ APROVA UN PACTE SOCIAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
  • FUNDACIÓ APROVA UN PACTE SOCIAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
  • FUNDACIÓ APROVA UN PACTE SOCIAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca ha celebrat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un plenari en la seu del Consell Insular de Menorca.

Han participat 14 consellers i conselleres, representants dels centres i serveis de Fundació, presidits per Nil Riudavets, qui ha actuat de President de la corporació insular. “Cada dia s’ha de continuar fent feina per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, garantint els seus drets, en els que hi ha que fomentar la capacitat i l’autonomia, i també oferir les mateixes oportunitats que a la resta de persones”, ha dit Nil Riudavets, i ha proposat l’aprovació d’un gran Pacte Social per a la seva inclusió plena en la societat.

Els consellers i conselleres han sigut persones usuàries dels centres i serveis de Fundació, i han intervingut en representació de distintes àrees. Sebastià Olives, Conseller de Benestar Social, Raúl Sánchez, Conseller de Treball i Formació, Romu Fernández, Conseller de Cultura, i Marina Seguí, Consellera de Territori i Medi Ambient. Nil Riudavets, encapçala les àrees d’Esports i Salut.

El gran pacte social, aprovat per unanimitat, es conformava pels següents punts:

  1. Promoure una societat inclusiva, aprofitant el talent i el potencial de totes les persones, independentment de la seva raça, discapacitat o qualsevol característica, per acceptar i valorar la diversitat en totes les seves manifestacions.
  2. Per un entorn educatiu, esportiu, cultural ....etc inclusiu, que s’adapti a tothom i que compti amb els suports i recursos necessaris.
  3. Eliminar les barreres que impedeixen l’accés a l’ocupació, promovent entorns laborals inclusions i adaptant els llocs de feina a les necessitats de cada persona.
  4. Millorar l’accessibilitat cognitiva, eliminar les barreres de comunicació propiciant eines i recolzaments que facilitin la comprensió i la participació de totes les persones.
  5. Proporcionar a les persones amb discapacitat serveis d’atenció específics per la seva discapacitat, de detecció precoç, de prevenció, d’atenció soci-sanitària.

Les intervencions van emocionar, i també van reivindicar els suports necessaris per gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de persones.

“L’acció social no té color polític. Ha d’estar per damunt de personalismes, dels partits i de la lluita política” va dir Nil Riudavets.

Notícies relacionades

LA GESTIÓ DEL TEMPS, NOU CURS FIOP PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
28/05/2024

Formació - Integració - Ocupació Pública

Llegir més