Espai comunitat Fundació Espai comunitat Fundació

FARMÀCIA LLABRÉS, UN ESPAI CULTURAL ACCESSIBLE PER A TOTHOM

FARMÀCIA LLABRÉS, UN ESPAI CULTURAL ACCESSIBLE PER A TOTHOM

Olga López, Servei d’Atenció a Persones Sordes FPDM

La recent recuperació de l’emblemàtica Farmàcia Llabrés és un exemple d’accessibilitat universal. Per a nosaltres és important la promoció d'espais culturals inclusius per a persones amb discapacitat, amb la seva participació i la seva implicació de forma directa en les propostes i en la seva execució.

La Farmàcia LLabrés ens ofereix l’oportunitat de visibilitzar les polítiques d'accessibilitat i donar una visió social del disseny per a tothom, per aconseguir que tothom estigui en condicions d'igualtat per conèixer aquest emblemàtic espai d'arquitectura modernista.

No només és un espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda, sinó també facilita l’accés als continguts informatius i culturals pe a persones amb discapacitats cognitives, intel·lectuals, trastorns mentals, i discapacitats visuals i auditives.

Les tecnologies de la informació i la comunicació són un factor clau per al desenvolupament social i cultural de les persones amb discapacitat. El projecte inclou tota una sèrie d'eines que tracten, transmeten i comparteixen la informació mitjançant suports tecnològics i promouen el seu ús:

- El recorregut de la visita és accessible a través de codis QR, amb àudios, texts i sistemes de comunicació alternatius.

Audiovisual sobre els orígens i la història de la farmàcia.

Informació tàctil

Audiodescripció

Subtitulació

Llengua de signes

Bucle magnètic

Panells informatius

Il·lustració amb imatges

Texts adaptats a través del mètode de lectura fàcil

Transcripció de veu a text

Senyalització dels recursos accessibles