EMPRESA COL·LABORADORA: MERCAT DES CLAUSTRE SL

Programa de l’itinerari amb el que col·labora: Programa "SOIB Itineraris Integrals d’ Inserció".

6 de Juliol de 2023
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
 • EMPRESA COL·LABORADORA: MERCAT DES CLAUSTRE SL
 • EMPRESA COL·LABORADORA: MERCAT DES CLAUSTRE SL
 • Nom i raó social de l’empresa:  Mercat des Claustre SL
 • Sector productiu i activitat:  Mercat, restauració, pàrquing, espai per activitats d'oci.
 • Població:  Maó
 • Programa de l’itinerari amb el que col·labora: Programa "SOIB Itineraris Integrals d’ Inserció", promogut pel SOIB que compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+): Programa de Suport i d’Acompanyament per a l’ocupació – PIL MENORCA.
 • Entitat promotora del programa: Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM).
 • Antiguitat de la col·laboració:  agost  2022
 • Descripció de la col·laboració: afavorir la cobertura  de llocs de feina  per a persones amb discapacitat.
 • Pràctiques:  Accepten persones en pràctiques
 • Número persones contractades:  2 indefinits, un per tot l'any  i l'altre fixe discontinu (4 mesos l'any).
 • Descripció del lloc de feina: Control d’accessos al pàrquing del mercat del Claustre, dirigir el tràfic i ajudar a les persones usuàries a utilitzar els aparcament de forma correcte.  Suport en el maneig de la màquina, i extreure els tiquets. Neteja bàsica dels espais comuns. 
 • Valoració que fa de l’experiència/ aspectes a destacar:

El Mercat del Claustre té un paper social que han volgut mantenir i anar millorant amb el temps i és per això que aposten per potenciar la relació entre entitats i que sigui un espai inclusiu. Volen donar oportunitats de feina a persones amb discapacitat, i de fet al menys 2 de les 5 persones que en formen l’equip de gestió i manteniment del Mercat disposen de certificat de discapacitat. L’experiència es valora positiva ja que hi ha coordinació i comunicació entre el servei i l’empresa i s’ha creat bona relació entre els treballadors i aquesta. Per això es decideix formalitzar la col·laboració amb la signatura del conveni

 • Afegir algun comentari, observació, suggeriment de millora:

Des de l’empresa es valora molt positivament l’atenció i el seguiment que es fa des del servei per les persones que s’hi atenen, ja que comptar amb un suport en el lloc de treball ajuda a les empreses a conèixer més als seus treballadors i plantejar adaptacions del lloc de treball necessàries per les dues parts. Quan els treballadors es senten com a casa, amb seguretat i confiança, es treballa millor i es fa més fàcil per tots.

Fotografia:  D’esquerra a dreta:  Ivan Ramón Izquierdo, persona que atenem des del PIL-Incorpora treballant al mercat des del l’agost 2022, Veronica Mullor gerent del Mercat; Andrea Villanustre i Júlia Fernàndez Tècniques d’inserció laboral.

 

SOIB - Unió Europea