APOSTEM PER LA FORMACIÓ CONTÍNUA

Fundació millora i amplia el Pla Anual

11 de Novembre de 2021
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
  • APOSTEM PER LA FORMACIÓ CONTÍNUA
  • APOSTEM PER LA FORMACIÓ CONTÍNUA
  • APOSTEM PER LA FORMACIÓ CONTÍNUA

La formació continua és l’eina principal per a millorar l’atenció a les persones amb discapacitat. Per a tenir professionals de qualitat, la formació contínua ho ha de ser.

Aquest any, les treballadores i els treballadors de Fundació han realitzat diverses accions formatives encaminades a progressar en les seves competències professionals, els seus coneixements, habilitats i actituds.

El Pla Anual es reparteix entre els cursos obligatoris que marca la normativa vigent i que fan referència als coneixements de primers auxilis, protecció de dades personals, riscos laborals i manipulació d’aliments, entre d’altres. Són específiques per a cada servei i s’han realitzat al llarg de l’any entre els diferents departaments de l’entitat.

L’altra part ralla de competències professionals i coneixements específics de cada servei i vol donar resposta a les necessitats que es detecten. Entre d’altres, aquest any hem realitzat cursos dins els serveis de SEDIAP i infància i joventut amb l’objectiu d’ampliar coneixements en el Trastorn de l’espectre autista, TDAH, trastorns de conducta i disfàgia infantil, així com millorar les habilitats d’autonomia personal i social de l’alumnat amb necessitats educatives especials i les dificultats d’alimentació.  

Dins la formació contínua es poden realitzar accions formatives que afecten a un gran número de persones i/o a diferents serveis o departaments, com ara l’organització del curs sobre l’eina informàtica Excel, destinat a nombrosos professionals i diversos serveis, o  la Formació en Normativa Laboral per actualitzar coneixements sobre el tema dels deferents professionals. En aquest punt també s’ha col·laborat amb l’associació ASSORME per continuar formant al personal de l’entitat en el coneixement de la llengua de signes. 

També hem dut a terme  activitats que són molt específiques per a un departament o servei, com el curs sobre l’estimulació cognitiva i demències en discapacitat intel·lectual, destinada a centres de dia i centres ocupacionals, el  curs d’alfabetització digital destinat al personal del Centre especial d’ocupació o el destinat al personal de programa de vida independent.

Com a darrera opció trobem les formacions destinades a un/a professional en particular i que tracten una temàtica molt específica i precisa.  En aquest cas s’han organitzat cursos pels departaments de qualitat,  comunicació, recursos humans i formació.  

Aquest any també  s’han organitzat dos accions formatives destinades, de forma transversal, a tots els serveis de Fundació. En el primer cas, l’entitat vol implantar un nou programa de gestió d’usuaris i s’han iniciat les formacions per conèixer aquesta nova eina que, segur, facilitarà la gestió. La darrera acció formativa té com a objectiu principal treballar la comunicació per crear un equip cohesionat, així com ser capaç d’aprofitar i optimitzar les capacitats i aptituds de cada persona que forma part de FPDM.

Notícies relacionades

EROSKI ENTREGA A FUNDACIÓ ELS 7000 EUROS OBTINGUTS AMB ELS VENTALLS SOLIDARIS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/07/2024

Aquesta és la tercera campanya que organitza la cadena a benefici de Fundació

Llegir més