AJUTS DEL CONSELL INSULAR PER ACTIVITATS DE LLEURE D’INFANTS I JOVES

El Servei de Joventut ha tret una línia d'ajuts per a les activitats de lleure i d'estiu per a fillets i filletes de 3 a 17 anys.

4 de Maig de 2023
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
AJUTS DEL CONSELL INSULAR PER ACTIVITATS DE LLEURE D’INFANTS I JOVES

Des de la Fundació per a Persones amb Discapacitat compartim la següent notícia que considerem d’interès per a les famílies, i adjuntem el link i un arxiu que explica com realitzar la corresponent petició.

Detall de la notícia: cime.es:  

El Consell Insular aprova els Ajuts a les famílies per a finançar la participació de Menors d’edat a les activitats de lleure educatiu

L’objecte del tràmit és Prestar ajuts per a les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves a activitats de lleure educatiu infantil i juvenil l’any 2023 a Menorca.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques majors d’edat que compleixin els requisits següents:

a) Tenir residència legal en algun municipi de Menorca.

b) Tenir la consideració d’unitat familiar per tenir a càrrec seu en qualitat de progenitora, tutor-a, o un vincle d’acolliment permanent a infants i joves que compleixin l’any de la convocatòria entre 3 i 17 anys, ambdós inclosos, que participin en activitats de lleure educatiu i que siguin convivents en el mateix domicili.

c) Haver obtingut durant l'exercici 2021 uns ingressos bruts anuals que, conjuntament, no superin els llindars establerts.

Per més informació consultar:

- BOIB, butlletí oficial Núm. 054 27/04/2023

- http://www.injovemenorca.com/

- https://www.cime.es/

 

 

Notícies relacionades

LA GESTIÓ DEL TEMPS, NOU CURS FIOP PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
28/05/2024

Formació - Integració - Ocupació Pública

Llegir més