Fundació Tutelar Tutela de persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca

Tutela de persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca

Asinpros va constituir la Fundació Tutelar de Menorca l'any 1997 amb la missió principal d'exercir la tutela de persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca que es troben sense família, o bè que no se'n poden fer càrrec.

Els objectius generals en l'exercici de la tutela de les persones ateses són:

  • Vetllar per la seva protecció i promoure els seus drets.
  • Exercir les accions judicials necessàries en defensa dels drets dels beneficiaris i els seus familiars.
  • Informar i assessorar els familiars pròxims.
  • Sensibilitzar la comunitat per aconseguir una inclusió òptima de la persona tutelada.

Les persones tutelades per la FTM disposen dels serveis de la Fundació per a Persones amb Discapacitat: centre ocupacional, servei de menjador, de transport, pisos tutelats, fisioterapeutes, logopedes, psicòlegs, treballadores socials, etc.

Dades de contacte

Fundació Tutelar de Menorca
Centre Polivalent Carlos Mir

Camí de Trepucó s/n
07713 – Maó
Tel. 971 36 36 77 
President: Orestes Carreras Petrus
Mail: fundaciotutelardemenorca@fundaciodiscap.org

 

  • Tutela de persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca
  • Tutela de persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca