Lliga Reumatològica Lliga Reumatològica de Menorca

Lliga Reumatològica de Menorca

La Lliga Reumatològica de Menorca es va constituir l'any 1994 amb el doble objectiu de donar a conèixer les malalties reumàtiques a tota la població, i assessorar les persones afectades per una malaltia reumàtica perquè rebin el tractament adequat i gaudeixin d'una bona qualitat de vida. La fundadora de la Lliga va ser Maria Valls, ajudada pel doctor Granados, reumatòleg de l'Hospital de Terrassa. Ben aviat, una de les principals reivindicacions del col·lectiu va ser el de fer pressió per aconseguir un metge especialista en reumatologia a la sanitat pública de Menorca. L'associació treballa amb altres entitats socials i sanitàries per aconseguir millores en l'assistència a Menorca de les persones afectades.

Dades de contacte

Lliga Reumatològica de Menorca
Centre Polivalent Carlos Mir

Camí de Trepucó s/n
07713 – Maó
Presidenta: Núria Adrià Serra
Mail: lligamenorca@fundaciodiscap.org
Tel: 971 36 36 77