Assorme L'Associació de Persones Sordes de Menorca

L'Associació de Persones Sordes de Menorca

L'Associació de Persones Sordes de Menorca (Assorme) va ser constituïda l'any 1998 a partir de la iniciativa d'un grup de persones sordes, oberta a la participació de pares, professionals i amics dels sords. L'associació es va constituir amb uns objectius molt clars: ajudar a les persones sordes en els àmbits educatiu, social, familiar i professional, mitjançant l'orientació dels fills sords i les seves famílies; facilitar la iniciació i la formació professional dels joves sords; millorar les condicions de vida de les persones sordes, i fer tot el possible per a eliminar les barreres de comunicació.

Organitza activitats informatives i formatives per a professionals, xarxes socials. Conferències, jornades i tallers per a persones sordes. Activitats lúdiques i d'oci, fòrums i assemblees, amb una gran participació social i política.

Dades de contacte

Associació de Persones Sordes de Menorca (Assorme)
C / Santa Rita, 22, 1ª
07730 - Alaior
Mòbil 618 63 59 41
Mail: assorme@assorme.org
Web: www.assorme.org

President: Andrés Cardona Bosch