El PATRONAT DE LA FUNDACIÓ APROVA ELS COMPTES ANUALS I LA MEMÒRIA TÈCNICA 2023

S’ha fet l’autorització definitiva del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SEPAP) per a infants de 6 a 11 anys en situació de dependència

20 de Juny de 2024
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
 El PATRONAT DE LA FUNDACIÓ APROVA ELS COMPTES ANUALS I LA MEMÒRIA TÈCNICA 2023

El Patronat de la Fundació per a persones amb Discapacitat Illa de Menorca ha aprovat els comptes anuals i la memòria tècnica 2023, de la que en destaca la xarxa de seguretat en la que s’ha convertit l’entitat per a les persones amb diversitat funcional. Fundació complirà enguany la majoria d’edat, i s’ha consolidat en tres grans blocs:

Serveis de tipus assistencial i rehabilitadors. Els vinculats a les estades diürnes, serveis de centre ocupacional, d’habitatge supervisat, de promoció de l’autonomía personal, d’atenció domiciliària i d’assistència personal, teràpia ocupacional, accessibilitat, transport, suport psicològic, logopèdia, i servei d’intèrpret per a persones sordes, entre d’altres.

Suport i assessorament a les famílies: atenció primerenca, atenció a la infància, unitat de respir, programes d’assessorament i suport educatiu.

Àmbit laboral. Els programes d’inserció, d’acompanyament de l’ocupació. Incloem els empresarials i mercantils, com el Centre Especial de Treball amb les seves 3 activitats econòmiques: Eco Verd, Social Càtering i Lligall Art Gràfic.

La memòria econòmica deixa un resultat comptable positiu de 211.756,41, corresponent als centres especials de treball, que suposa un augment de 22.000 euros en comparació a l’any anterior.  

Les persones primer

Així, el nombre de persones ateses, ha estat de 1.521, de les quals, 534 han fet servir dos o més serveis. L’atenció a les primeres etapes de la vida i la promoció de l’autonomia han sigut les qüestions prioritàries. S’han produït canvis significatius en la metodologia de feina, en el sentit que s’ha reforçat el model inclusiu i de participació en espais comunitaris. S’han introduït models d’avaluació en la base de dades de gestió de les persones usuàries, que permet comptar amb dades objectives de la nostra intervenció i millora la coordinació entre les persones que fan atenció directa.

Autorització definitiva SEPAP

El 2023 s’ha autoritzat definitivament el servei de Promoció de l’Autonomia Personal per a infants de 6 a 11 anys en situació de dependència i s’han concertat places amb el Govern Balear. Aquest servei ha permès la participació d’infants a les activitats que desitgen amb un acompanyament proper i està servint per canviar la mirada tant de professionals d’altres àmbits, com dels propis infants sense dependència, que participen a les activitats, envers les nostres persones usuàries, creant lligams i sentit de pertinença malgrat les diferents capacitats.

Els Centres Especials d’ocupació: posem l’accent.

L’any 2023 s’han revisat de manera profunda els serveis laborals, intentant detectar les dificultats en els processos d’inserció de les persones amb discapacitat i tractant de donar resposta a les  mateixes. Estem lluny de gaudir de les mateixes oportunitats a l’hora d’accedir a treballs al mercat laboral ordinari, però sí que és cert que hem assolit un percentatge d’inserció normalitzada.

Hem consolidat positivament el Centre Especial d’Ocupació i les seves 3 activitats econòmiques. Durant el 2023, la FPDM comptava amb un total de 236 empleats a la seva plantilla, i una de cada tres persones contractades per Fundació fa feina al Centre Especial d’Ocupació.

Increments de plantilla 2023:

36% a Eco Verd: 14 persones

2% al Social Càtering: 1 persona a temps parcial

50% a Lligall: increment de 3 jornades senceres, 4 persones.

El CEO de la Fundació te la qualificació de Centre especial d’ocupació d’iniciativa social  per part del Govern Balear, per lo que, a part de no tenir ànim de lucre, s’obliga a la reinversió íntegre dels seus beneficis per a la creació d’oportunitats d’ocupació per a les persones amb discapacitat i la millora continua de la competitivitat i la seva activitat d’economia social. Aquesta és una mesura que cerca fomentar la sostenibilitat i el creixement d’aquests centres, així com garantir que els beneficis generats es destinin a millorar les oportunitats laborals i la qualitat de vida dels treballadors i treballadores amb discapacitat. És una manera de donar suport a aquest col·lectiu i afavorir la seva inclusió social i professional.

 

 

 

Notícies relacionades

EROSKI ENTREGA A FUNDACIÓ ELS 7000 EUROS OBTINGUTS AMB ELS VENTALLS SOLIDARIS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
08/07/2024

Aquesta és la tercera campanya que organitza la cadena a benefici de Fundació

Llegir més