Coordinadora de persones amb discapcitat de Menorca

Coordinadora de persones amb discapcitat de Menorca

La Coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca es va constituir l'any 1984 amb diferents objectius: crear alternatives integradores i normalitzadores davant possibles situacions de marginalitat del col·lectiu de persones discapacitades; establir nexes d'interrelació i cohesió amb altres associacions i institucions públiques i privades que treballen en el mateix camp; protegir i salvaguardar el benestar de les persones amb discapacitats quan, per circumstàncies familiars, ningú no se'n pugui fer càrrec d'ells; conscienciar les administracions i la societat en general de la necessitat d'eliminar les barreres de tot tipus (arquitectòniques, de comunicació i d'accès al medi); promoure i gestionar activitats de formació; fomentar la inserció laboral, etc. L'entitat està adherida a la Coordinadora Balear.

Dades de contacte

Coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca
Avda. Palma de Mallorca, 1ª, baixos
07760 - Ciutadella de Menorca
Tel. 971 36 36 77
President: Joan Riudavets Coll
Mail: coordinadorapdm@fundaciodiscap.org