Asinpros Associació Insular d'atenció a persones amb discapacitat de Menorca

Associació Insular d'atenció a persones amb discapacitat de Menorca

Asinpros ès l'associació d'atenció a les persones amb discapacitat mès antiga de Menorca. Es va constituir l'any 1967 i els seus fundadors van iniciar una lluita de reivindicació de recursos, i de sensibilització social. Pionera en la creació de centres i serveis, dispositius d'habitatge, de tutela, programes i projectes, per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies. Continuem promocionant i desenvolupant qualsevol iniciativa que directa o indirectament contribueixi a fomentar el benestar de les persones ateses i la seva inclusió social. La dedicació per a la consecució de noves metes, implicant a la societat menorquina, continua vigent. Està adherida a Plena Inclusió.

ENTITAT DECLARADA D'UTILITAT PÚBLICA: 2006 – GOVERN DE L'ESTAT

PREMI RAMÓN LLULL 2017 – GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Entitat membre de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca

Dades de contacte

Associació Insular d'Atenció a Persones amb Discapacitat de Menorca (ASINPROS)
Centre Polivalent Carlos Mir

Camí de Trepucó, s/n
07713 - Maó
Tel. 971 36 36 77
President: Orestes Carreras Petrus.
Mail: asinpros@gmail.com

Facebook: @Asinpros Asociación Insular de Atención a Personas con Discapacidad