AFASMe Associació de Familiars i amics per a la Salut Mental de Menorca

Associació de Familiars i amics per a la Salut Mental de Menorca

L'associació va ser constituïda l'any 1992 amb el nom: AFEM o Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Menorca (en l'actualitat s'anomena AFASMe o Associació de Familiars i amics per a la Salut Mental de Menorca), amb l'objectiu de protegir les persones que pateixen un trastorn de salut mental i els seus familiars i amics residents a l'illa i fer tot el possible per garantir la defensa, la promoció i el desenvolupament dels seus drets. Finalitats:

  • Informació, orientació i recolzament a les persones amb problemes de salut mental, als seus familiars i amics.
  • Promoure i vetllar pels drets socials i civils.
  • Sensibilitzar i lluitar contra l'estigma social.
  • Proporcionar les activitats d'inserció, residencial, de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolupament.
  • Contribuir a la millora i normalització de l'assistència sanitària i social, de l'atenció i informació, i a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones amb problemes de salut mental.
  • Promoure la coordinació dels serveis de Menorca i de les entitats que intervenen.
  • Contribuir en la implantació dels serveis de Salut Mental que venen reflectits al “PLA DE SALUT MENTAL DE LES ILLES BALEARS”.

L'entitat està adherida a la Coordinadora Balear.

Dades de contacte:

Associació de Familiars i Amics per a la Salut Mental de Menorca (AFASMe).
Avinguda Vives Llull, 146.
07703 – Maó
Presidenta: Adela Salord Ripoll - Tel: 620 023 209
Mail: associacioAFASME@fundaciodiscap.org