Empresa col•laboradora: UTE CONRADO y ASOCIADOS (Menorca) i URBIENT (Mallorca) UTE CONSERVACIÓ DE CAMINS

Programa Servei d’acompanyament per a la inserció i orientació laboral PIL MENORCA

29 de Decembre de 2022
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
  • Empresa col•laboradora: UTE CONRADO y ASOCIADOS (Menorca) i URBIENT (Mallorca)  UTE CONSERVACIÓ DE CAMINS
  • Empresa col•laboradora: UTE CONRADO y ASOCIADOS (Menorca) i URBIENT (Mallorca)  UTE CONSERVACIÓ DE CAMINS
  • Empresa col•laboradora: UTE CONRADO y ASOCIADOS (Menorca) i URBIENT (Mallorca)  UTE CONSERVACIÓ DE CAMINS

Nom i raó social de l’empresa: UTE (unió temporal d’empreses) CONRADO y ASOCIADOS (Menorca) + URBIENT (Mallorca)  UTE CONSERVACIO DE CAMINS

Sector productiu i activitat: Jardineria i Manteniment

Població: Menorca (totes les poblacions)

Programa de l’itinerari amb el que col·labora:

Servei d’acompanyament per Inserció i orientació laboral PIL Menorca. Promogut pel SOIB amb la convocatòria de subvencions d’itineraris integrals d’Inserció, cofinançat pel Fons Social Europeu

Entitat promotora del programa: Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca

Antiguitat de la col·laboració: des del mes d’agost de 2022.

Descripció de la col·laboració:

Col·laboració en la presentació de candidatures pels llocs de treball oferts, amb l’objectiu de seleccionar tres persones amb discapacitat que formin part de l’equip d’operaris que realitzaran el manteniment dels camins secundaris i terciaris de Menorca (uns 40 camins de tota la illa),  

Finalment seleccionen a 2 persones, contractades en la modalitat de contracte indefinit.

Acompanyament i suport per a l’adaptació inicial i seguiment permanent.  

Valoració que fa l’empresa de l’experiència/ aspectes a destacar: 

Les feines a desenvolupar consisteixen en el manteniment dels camins i carreteres de diversos municipis de l’illa de Menorca. Entre elles destaquen el desbrossament dels propis camins, la nateja de solid urbans, aixi com altres impediments pels usuaris de les vies… la Fundació ens va ajudar a elaborar una bossa de candidats i organitzar un conjunt d’entrevistes per trobar personal per realitzar les distintes tasques descrites. El seu suport i experiencia ens va ajudar a trobar personal dins l’estiu època de l’any complicada en aquest aspecte.

Destacar l’interès de la Fundació en la realització d’un control, seguiment i suport de les persones contractades i per l’assessorament a l’empresa. Preocupant-se i intentant ajudar en tot el possible.

Enllaç pàgina web de l’empresa:

https://www.conradoyasociados.com/es/inicio  https://www.urbient.com

SOIB - Unió Europea