La Fundación aprueba las cuentas anuales con un superávit de 87.710,54€

Cuentas anuales y memoria 2020

18 de Junio de 2021
Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
La Fundación aprueba las cuentas anuales con un superávit de 87.710,54€

El Patronat de la Fundació per a persones amb Discapacitat de Menorca va aprovar ahir la Memòria econòmica i comptes anuals 2020, amb un superàvit consolidat de 87.710,54 euros. El resultat de l’exercici ha estat positiu, tot i que s’ha de diferenciar l’activitat pròpia dels serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional que ha enregistrat un dèficit de 7.046,27 euros, i l’agregat de les activitats econòmiques dels centres especials de treball (centre de jardineria, càtering social i la impremta) que situa un superàvit final de 87.710,54 euros.

Resultat 2020 i comparatiu 2019

Activitat Pròpia
2020 -7.046,27
2019 -201.278,60

Centres Especials de Treball
2020 94.756,81
2019 8.551,24

TOTAL
2020 87.710,54
2019 -192.727,36

Resum:

El resultat de l’exercici 2020, expressat en euros, ha estat positiu.

Serveis Assistencials i d’atenció directe: dèficit de 7.046,27 euros. Millorant el resultat de 2019 que va ser deficitari amb 201.278,60 euros.

El resultat del 2020 de les activitats econòmiques dels centres especials de treball ha estat positiu de en el còmput total de les activitats dels Centres de Fundació, en 94.756,81 euros.

Cal ressaltar l’esforç pressupostari i de gestió per a aconseguir estabilitzar els comptes anuals, un any especialment complex pels efectes de la pandèmia i per les mesures sanitàries que ha calgut implementar en tots els serveis assistencials i no assistencials de Fundació, per tal de poder seguir oferint el màxim de serveis i atencions a les persones amb discapacitat de Menorca.

La Consellera de Benestar Social i Vice-Presidenta 1ª de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, Bàrbara Torrent, va assenyalar al Patronat l’esforç de reorganització en totes les àrees de gestió directa durant la pandèmia, facilitant la marxa dels centres i serveis. Va destacar que l’activitat econòmica es va mantenir en tot moment, no es va practicar l’ERTE als centres especials d’ocupació i –fins i tot van augmentar la feina. Les mesures de prevenció i l’adaptació dels serveis ofereixen un bon balanç final.

Torrent va posar de manifest l’esforç que han fet els professionals de la Fundació per adaptar-se a la situació de pandèmia, reinventant-se i adaptant-se a un any clau en la gestió de les persones usuàries.

Envers l’Estat d’Alarma, i els serveis:

  • Els Centres de Dia i Centres Ocupacionals van tancar, i el personal que no va causar baixa per alt risc, es va reubicar als dispositius d’habitatge. Van reobrir dia 1 de juny.
  • Les vivendes, van prestar servei de 24 hores.
  • Es van mantenir els serveis d’acompanyament necessaris i tutela.
  • Es va reconduir la màxima atenció de manera telemàtica i online, fent vídeos de suport i d’atenció directa.
  • Els Centres Especials d’ocupació, van mantenir la feina. El Càtering va augmentar la concertació de menús individuals i prestar suport als ajuntaments.

Les atencions: Més de 1500 persones d’atenció directe i 2600 atencions posen de relleu una xifra que va augment any rere any. Els serveis socials són la xarxa de seguretat per a la ciutadania més vulnerable i representen la primera línia dels sistema del benestar. Fundació ha incrementat un 75% les persones ateses i un 91% el nombre d’atencions.

Comparativa:

Persones Usuàries
2019: 1367
2020: 1507

Atencions
2019: 2405
2020: 2618

1507 persones ateses
3 Centres Ocupacionals
3 Centres de Dia
9 Pisos Tutelats
4 Centres Especials Ocupació
128 persones treballadores, més 82 amb discapacitat - CEOs

Els Presidents i presidentes que conformen les entitats membres de Fundació, un total de 13 entitats, han posat de manifest l’esforç que han fet els professionals de la Fundació per adaptar-se a la situació de pandèmia, i tot i les grans dificultats, continuar prestant els serveis, reinventant-se i adaptant-se en tot moment. “Els Presidents hem tingut la sensació d’uns serveis coordinats i prioritzant l’atenció a les persones usuàries. Per tant, moltes gràcies”.

Els comptes anuals han estat auditats prèviament a l’aprovació de la Junta Directiva i Patronat, amb la finalitat de garantir la transparència davant tercers, i s’han aplicat els principis comptables i criteris establers per a les Fundacions. L’entitat té en vigor el segell de qualitat ISO 9001, que ha fet possible incorporar procediments de millora interna.

Noticias relacionadas

EL MUSEO DE MENORCA Y LA FUNDACIÓN AMPLÍAN PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS SORDAS

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
21/09/2021

El convenio de colaboración se inició hace dos años

Leer más

INICIO DE CURSO DEL TALLER JOVEN DE FORMACIÓN Y OCUPACIÓN

Àrea Comunicació Fundació Persones amb DiscapacitatComunicació
10/09/2021

Con el estreno de una nueva aula al CP Carlos Mir, más amplia i luminosa

Leer más