CEO Serveis generals

El Centre Especial d’Ocupació –a banda de les activitats ja esmentades- presta altres activitats complementàries vinculades a la gestió del propi CEO i també de la Fundació, de la que n’és part. El personal vinculat a serveis generals desenvolupa tasques de diferent caire.

CEO Serveis generals

Activitats

  • Gestió, administració i oficines. Categories professionals: ordenança, telefonista, auxiliar administratiu. Aquestes treballadores estan ubicades en diferents oficines i recepcions de centres de la Fundació per a Persones amb Discapacitat, i també al propi CEO.
  • Transport adaptat de persones amb discapacitat usuàries de serveis de Fundació i altres dispositius externs. Categories professionals de xofer i acompanyant de transport. Traslladen diàriament usuaris i usuàries des de/als seus domicilis al servei de Fundació corresponent.
  • Assistència sociosanitària a usuaris de la Fundació, a centres de dia o habitatges supervisats.
  • Acompanyament terapèutic, principalment a usuaris amb malaltia mental severa de la Fundació.
  • Neteja de dispositius assistencials i oficines propis de la Fundació. Categoria professional de netejadora.
  • Informàtica. Categoria professional d’ajudant d’informàtic. Servei de manteniment, reparació, suport en software, etc., tant a Fundació com al propi CEO.

L’equip de neteja es gestiona directament des de la Unitat de Suport del CEO. La resta de personal de Serveis Generals està ubicat a altres àrees de la Fundació, i normalment des del CEO se’ls brinda acompanyament i suport quan sigui necessari. Aquestes persones, però, desenvolupen les seves funcions professionals en els seus respectius departaments de treball.

La plantilla estable del departament és de 25 persones, totes elles (excepte els tècnics de la Unitat de Suport) amb una discapacitat reconeguda. Són persones afectades per una discapacitat física/orgànica, sensorial, retard intel·lectual i/o trastorn per malaltia mental.

Dades de contacte:
Serveis generals
C/ Bijuters nº 3 de Ciutadella, i Avinguda Vives Llull nº 146 de Maó.
Tel. 971 48 10 46 / 628 586 904

Encarregat : Dafne Olivar
Mail: unitatsuport@fundaciodiscap.org