CEO Ecoplagues

En uns inicis es va plantejar com una extensió d’Ecoverd, i a dia d’avui funciona com a departament independent. Ofereix tractaments fitosanitaris, desinfecció d’instal·lacions i control de plagues. Es fan tractament a tot tipus d’arbres i plantes. Tractament i prevenció de plagues de palmeres. Tractaments DDD (desinfecció, desratització i desinsectació) i control de legionel·la.

CEO Ecoplagues

Operen dos equips de feina: un dedicat principalment als tractaments fitosanitaris, i l’altre combina els tractaments fitosanitaris amb els DDD.

La plantilla estable està formada per un coordinador, dos aplicadors de productes fitosanitaris i/o DDD, i un ajudant d’aplicador. Tots ells tenen discapacitat reconeguda.

Dades de contacte:
ECOPLAGUES
C/ Bijuters, 3 (POICI)
07760 - Ciutadella de Menorca
Tel. 971 48 10 46

Encarregat: Francesc Cumelles
Mail: ecoplagues@fundaciodiscap.org