CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE LA "DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA" DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA.

Es convoquen les proves de selecció pel càrrec de la Direcció administrativa de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca i que es regiran per les bases contingudes en la resolució aprovada per la seva Junta Executiva, en sessió ordinària de dia 10 de juny de 2020.

Aquestes bases, així com l’imprès de sol·licitud de participació en el procés selectiu, es poden trobar a la web www.fundaciodiscap.org, en l’apartat de convocatòries de treball, així com a les oficines de la Fundació ubicades a:

- Av. Palma de Mallorca, 1. Ciutadella de Menorca (Tel. 971 48 14 47). De 08:30 a 14:30h.

- Av. Menorca, 27. Maó (Tel. 871 59 07 00 ). De 09:00 a 14:00h. 

El termini de presentació de les candidatures mitjançant sol·licituds finalitzarà el pròxim 9 de juliol del 2020.

Aquestes sol·licituds, juntament amb tota la documentació requerida, es podran enviar per correu electrònic a l’adreça recursos.humans@fundaciodiscap.org

Així mateix, també es podran lliurar en sobre tancat a les oficines de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca en el lloc i horaris detallats, en el qual figurin, perfectament llegibles, les dades personals i de contacte de la persona aspirant i en què s’indiqui: «Procés de selecció de la direcció administrativa de la Fundació Discapacitats Illa de Menorca».

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en Política CookiesX Cerrar