BASES DE CONVOCATÒRIA PSICÓLEG/A

-PERFIL DEL CANDIDAT

Els candidats interessats hauran de complir els següents requisits:

Titulació acadèmica: Grau/Llicenciatura Psicologia.

Informàtica: Office nivell usuari

Permís de conduir: Si

- COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER LA REALITZACIÓ DE LA FEINA

-Sessions d’atenció psicològica individual per a persones amb malaltia mental greu, al despatx i al domicili. Fer registre del seguiment.

-Sessions d’atenció psicològica i assessorament a les famílies o sessions conjuntes de la persona usuària i de les famílies. Fer registre del seguiment.

- Atendre les demandes d’atenció psicològica dels altres serveis de la FPDM.

-Suport a les persones que treballen en atenció directa a la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, i que necessitin assessorament davant situacions concretes amb processos reactius de les persones a les que atenen.

-Atendre les demandes que es facin des del departament de Formació Continua.

-Atendre les demandes de les administracions i entitats que constitueixen el Patronat de la Fundació.

- CONDICIONS DE FEINA

Tipus de contracte: Temporal 6 mesos + prorroga

Duració:

Jornada: 28 hores setmanals

Horari: dilluns a divendres

Ubicació lloc de treball: Mao/ Ciutadella

- DADES DE PRESENTACIO DELS CANDIDATS

Per participar en el procediment de selecció s’haurà de fer entregar del Currículum vitae amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada.

Lloc de presentació: Avd. Menorca, 27 L1- Mao

Correu electrònic: fundacio.recursoshumans@gmail.com

Persona encarregada: Departament de RRHH

Termini de presentació de currículums: 30/09/2020

(Per a més informació consultar les bases generals que regeixen els processos de selecció de les places de torn lliure i procediment de funcionament de les borses de treball, adjuntes a l’oferta).

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca