Reportatge servei d´inserció laboral

La Fundació de Discapacitats ha aconseguit promoure la contractació de 200 persones aquest estiu a través del programa d´inserció laboral per a persones amb minusvalideses físiques, sensorials o psíquiques. Aquesta opció cada vegada té més acceptació entre les empreses menorquines. La cadena hotelera Artiem i el celler Binifadet en són algunes.