Menú inferior | Text Legal

Informació del text legal

La FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS DE MENORCA vol donar a conèixer, mitjançant el present text, quins són els criteris i regles que segueix respecte a la utilització de les dades personals que qualsevol usuari faciliti durant l´accés a la seva pàgina web a http:// www.fundaciodiscap.org

En compliment del que disposa l´article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant , LOPD ) la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS DE MENORCA l´informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del correu electrònic , mitjançant l´emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui al nostre lloc web, així com aquelles dades a les que la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS DE MENORCA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació , seran recollits en un o diversos fitxers titularitat de la mateixa , davant la qual podrà en tot moment exercitar els drets d´accés , rectificació , cancel • lació i , si escau el d´oposició , dirigint sol • licitud signada per escrit junt amb una fotocòpia del seu DNI a l´adreça Av. Palma de Mallorca, 3, Ciutadella de Menorca (Illes Balears) . La no cumplimentació dels camps obligatoris que puguin aparèixer en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS DE MENORCA no pugui atendre la seva sol • licitud.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació de Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o a tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca.

Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa.

Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se´n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

La Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

La Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

- AUTORITZACIÓ DRET IMATGE PERSONAL (model Catala - Castellà) descàrrega documentació PDF.

- ANNEX 1. CONSENTIMENT USUARIS PER LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (model Catala - Castellà) Descàrrega documentació PDF.

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca