Menú inferior | PREMSA I COMUNICACIÓ

La Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca disposa d´un gabinet de premsa i comunicació. Aquest gabinet té dos objectius bàsics:

- Portar tots els temes de premsa i comunicació propis de la Fundació. Per exemple, redactar i maquetar la revista Jo també, manteniment i actualització de la pàgina web; escriure comunicats de premsa; convocar rodes de premsa; mantenir una relació constant amb els mitjans de comunicació; confeccionar materials de difució, etc.

- Ser un servei per a les associacions integrades a la Fundació. El gabinet de premsa està al servei de les associacions per a tots aquells temes que tinguin a veure amb premsa i comunicació. Amb això es vol aconseguir, per una banda, centralitzar aquests temes per tal de donar una bona difusió i el més planificada posssible de les activitats o informacions de cada associació; i, per altra banda, actuar com a servei de forma que qualsevol de les associacions que vulgui fer públic algun tema o activitat pugui recórrer al gabinet de premsa per tal que s´encarregui de la seva difusió, sempre de forma coordinada amb l´associació que ho demani. Així, podem convocar rodes de premsa, enviar comunicats als mitjans, editar materials de difusió, etc.

Les dades de contacte són:

Tel. 871590700 (en horari de 9 a 13 hores)

Mail: entitats.fundacio@gmail.com

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE